پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

طرح کرامت مدارس ابتدایی

طرح کرامت مدارس ابتدایی

طرح کرامت مدارس ابتدایی

طرح کرامت وسیله ای است که با هدف آگاه ساختن معلم ,اولیا و دانش آموزان از میزان یادگیری مهارتهای زندگی، تعیین نقاط قوت و ضعف مهارت های اخلاقی و بهبود کیفیت یادگیری روابط اجتماعی اجرامی شود. در واقع طرح کرامت پاسخی به چالش بزرگ تشکیلات امور تربیتی در ایجاد تمایز و تفکیک بین آموزش و پرورش و ارتقاء نقش ارزشمند تربیتی معلمان در مدرسه است.

طرح کرامت مدارس ابتدایی

طرح کرامت مدارس ابتدایی- تعلیم و تربیت

موضوع تعلیم و تربیت از پیچیدگی روحی ، لطافت عاطفی ، ظرافت عقلی و دقت احساسی خاصی برخوردار است .

عدم آشنایی با روش ها و اصول علمی،آموزش و پرورش ما را در سراشیبی ، دشواری ها و ناهنجاری‌ های روانی به پیش خواهد برد .

طرح کرامت مدارس ابتدایی -یک فرصت مناسب

یکی از فرصت های مناسب برای طرح این ارزش های والای اخلاقی و اسلامی و انسانی اجرای طرح کرامت در مدارس ابتدایی می باشد .
البتّه توفیق در این امر مستلزم برخورداری و آشنایی پدر و مادر ، اعضای خانواده و اولیاء و مربیان با ارزش های اصیل و اخلاق و آداب و سنن اسلامی است .
با ذکر این موضوع سعی شده نکاتی چند در مورد فعال نمودن دانش آموزان در زمینه اجرای طرح کرامت و ایجاد علاقه در آنها نسبت به این فعالیت فوق برنامه بیان گردد .

طرح کرامت مدارس ابتدایی -ضرورت اجرای طرح کرامت

دانش آموزان پس از ورود به مدرسه و آشنایی با محیط جدید آموزشی و تربیتی می توانند به خوبی از پیرامون و اطرافیان خود تاثیر مثبت یا منفی بگیرند.

معلمان نیز از دو روش می توانند بر روی دانش آموزان تاثیر گذار باشند: از لحاظ رفتار و کردار و همچنین آموزش نکات اخلاقی.

اینجاست که مفهوم طرح کرامت دوره ابتدایی و کاربرد آن در تربیت اخلاقی دانش آموزان دیده می شود. اینجاست که معلم می تواند در دانش آموزان نفوذ معنوی داشته باشد.

طرح کرامت مدارس ابتدایی – لزوم اجرای طرح کرامت

این روش ها، اثرات بسیار زیادی در آموزش اخلاق و تربیت اخلاقی دارند زیرا باعث می شوند دانش آموز با علاقه مند شدن به طرح کرامت دوره ابتدایی انگیزه بالایی پیدا کند.

به دلیل نبود طرح هایی همچون طرح کرامت ابتدایی در سالهای گذشته می توان مشکلات اخلاقی و پرورشی دانش آموزان را در آن زمان انواع نابسامانی های روحی روانی دانست.

طرح کرامت مدارس ابتدایی

طرح کرامت مدارس ابتدایی – نقش معلم و اعضای مدرسه در بنای اخلاقی کودکان :

نقش معلم در سازندگی یا ویرانی بنای اخلاقی کودکان بسیار است کودکان کم و بیش از معلمان خود تأثیر می‌گیرند.

حتی بعضی از مورخین درباره علل سقوط یا انحطاط جامعه‌ای تقصیر را به عهده مربیان و معلمان آنها گذارده‌اند.

و حتی درباره سقوط مسلمین در اندلس تربیت کودکان را به دست مربیان مسیحی و معلمان مسلمان نمای آن جامعه و تحصیل کودکان را در مدارس مسیحی ذکر کرده‌اند.

طرح کرامت مدارس ابتدایی-هدف از اجرای طرح کرامت :

طرح کرامت در دوره ابتدایی اهداف زیر را دنبال می کند :
۱- زمینه سازی و تقویت بینش و مهارت دانش آموز جهت رشد و توسعه کرامت خویش و بروز قابلیت های کرامتی .
۲- تقویت روحیه دانش آموز ، مبنی بر تکریم انسان های دیگر.

۳.ترغیب دانش اموزان به مشارکت درفعالیت های گروهی

طرح کرامت مدارس ابتدایی-تجزیه و تحلیل اطلاعات :

خلاصه یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل به شرح ذیل می باشد :

۱- برخی از دانش آموزان به علت کمرویی در فعالیت های طرح کرامت مشارکت نداشتند .
۲- آشنا نبودن برخی از آموزگاران با روحیات دانش آموزان
۳- آموزش ندیدن برخی از مربیان در زمینه اجرای طرح کرامت
۴- نداشتن معیار مطلوب جهت ارزشیابی مجریان طرح کرامت
۵- خشک و بی روح بودن برخی از کلاس در هنگام اجرای طرح

ارائه راه حل موقت جهت افزایش جذابیت طرح کرامت بین دانش آموزان:

با استفاده از شیوه های قصه گویی ، شعر ، تکمیل برگ شکوفه ، بحث و گفتگو در زمینه مسایل اخلاقی و تربیتی ، بازی و ….

طرح کرامت را در کلاس درس به اجرا گذاشتم و اجرای طرح را مانند برخی از معلمان به ساعت خاصی اختصاص ندادم و در فرصت های مناسب

به اجرای طرح پرداختم.

طرح کرامت مدارس ابتدایی

طرح کرامت مدارس ابتدایی-اجرای راه حل :

پس از اجرای چند واحد طرح کرامت متوجه علاقه و رغبت دانش آموزان شدم و ملاحظه نمودم که دانش آموزانی که ابراز بی علاقگی نسبت به این طرح می کردند به آن علاقه مند شده‌ اند

و در تهیه دفاترشان بر هم سبقت می گیرند و در بحث های گروهی شرکت می کنند و مسئولیت هایی را که به آنها محول نموده به نحو احسن انجام می دهند

و حتّی آمادگی خود را برای اجرای برخی از شیوه‌های طرح کرامت مانند اجرای سرود ، قرائت شعر، تهیه نشریات دیواری با محتوای اخلاقی و تربیتی در سطح مدرسه اعلام می نمایند

و تصمیم‌ گرفتم که این شیوه را تا آخرسال ادامه دهم و از آنها در انجام مراسم مختلف مدرسه استفاده نمایم .

طرح کرامت مدارس ابتدایی-گردآوری اطلاعات :

وضعیت رفتاری و اخلاقی دانش آموزان نسبت به ابتدای اجرای طرح با هم مقایسه گردید و هم چنین با بررسی دفاتر طرح کرامت متوجه شدم که میزان علاقه دانش آموزان به مسایل اخلاقی بیشتر شده و سعی می کنند خود را متخلق به اخلاق مثبت نمایند و هم چنین اظهارات معلمان سایر کلاس ها و مدیر آموزشگاه گواه بر این مدعا می باشد که در دانش آموزان تغییر رفتار مثبت صورت گرفته است .

طرح کرامت مدارس ابتدایی-ارزیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :

در این مرحله داده های جمع آوری شده ( میزان مشارکت در فعالیت های پرورشی مدرسه و رفتارهای مثبت دانش آموزان ) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم و داده ها را به کمک شواهد مورد ارزیابی قرار دادم و این اقدام یعنی استفاده از مطالب جذاب و متنوع و استفاده از روش های مختلف در بیان محتوای اخلاقی را به عنوان راه جدید ادامه می دهم .

نتیجه ارزیابی

برای این که ببینم کارم دارای ارزش است از نظرات همکاران نیز استفاده نمودم . همان دانش آموزان کم‌ رویی که حاضر به اظهار نظر در کلاس و اجتماع نبودند آماده اجرای برنامه ها در مراسم آغازین مدرسه و جشن ها شدند و رفتارهای اخلاقی خوب در دانش آموزان مشاهده گردید که این موفقیت برای من بسیار چشمگیر بود .

طرح کرامت مدارس ابتدایی-تجدید نظر و دادن گزارش نهایی :

بخش اول:

برای این که مطمئن شوم راهی که انتخاب نموده ام صحیح است مجدداً آن را مورد بررسی قرار دادم نتایجی که حاصل گردید عبارتند از :
۱- در کلاس درس به ویژه زمان اجرای طرح کرامت باید رابطه بین معلم و دانش آموز صمیمی و عاطفی باشد .
۲-اگر می خواهیم رفتارهای خوب را در دانش آموز تقویت کنیم باید نکات مثبت رفتار او را بزرگ و برجسته جلوه دهیم تا باعث تشویق او گردد .
۳- اگر می خواهیم دانش آموز دچار زدگی از اجرای طرح نگردد باید طبق شیوه های غیر معمول و با استفاده از روش های نوین به اجرای طرح بپردازیم و آنان را در مباحث مختلف مشارکت دهیم .

بخش دوم:

۴- در اجرای طرح کرامت باید از مطالبی استفاده کنیم که علاقه و رغبت دانش آموز را برانگیزد .
۵- مطالب مطرح شده باید از تنوع و جذابیت برخوردار باشد و از ارائه مطالب خسته کننده و نامفهوم بپرهیزیم .
۶- دانش آموزان فعال در اجرای طرح و همچنین افرادی که به هر نحوی اخلاق مطلوب در آنها نهادینه شده است را مورد تشویق و تجلیل قرار دهیم .
۷- از برنامه های متنوع اردویی در راستای واحدهای طرح کرامت استفاده کنیم و بازدیدهایی نیز مرتبط با محتوای اجرای طرح داشته باشیم .

طرح کرامت مدارس ابتدایی-برخی از مزایا و علل ضرورت اجرای طرح کرامت:

بخش اول

برگزاری اردوها و بازدیدها درخصوص این طرح
فراهم نمودن محیطی برای آگاهی ، تجربه کردن ، کشف و نوآوری
فراهم نمودن زمینه هایی برای پرورش ، تفکر و تخیل و تجسم در دانش آموزان
فراهم نمودن زمینه های مشارکت گروهی دانش آموزان در انجام فعالیت ها
تشویق و ترغیب دانش آموزان به استمرار در تلاش تا دستیابی به هدف

بخش دوم

استفاده از ظرفیت فعالیت های مکمل و فوق برنامه در اجرای طرح
مهیا نمودن جو صمیمی و عاطفی مناسب در کلاس
بستر سازی مناسبی برای اجرایی شدن ایده های دانش آموزان درخصوص الگوهای پیشنهادی در ارتباط با مصرف بهینه
مراقبت لازم جهت هماهنگی بین حرف و عمل همزمان با اجرای این برنامه برای رعایت الگوی مصرف
بهره گیری از ایده ای دانش آموزان در حل مسائل و مشکلات مدرسه

طرح کرامت مدارس ابتدایی-مراحل عملی اجرای طرح کرامت و شیوه عملیاتی کردن آن:

سری اول

– همکاران در اجرای بهتر طرح همکاری لازم با مدیر آموزشگاه داشته باشند.

– نکات قابل قبول دانش آموزان در پوشه مخصوصی نگه داری شوند .

– از دانش آموزان فعال تقدیر شود .

سری دوم

– در اجرای طرح به رشد معنوی و دینی دانش آموزان توجه ویژه شود.

– مهارت های اجتماعی به دانش آموزان آموزش داده شوند.

– واحد های کار هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی ارائه شود .

– ماهانه نمایشگاهی از جمع آوری نکات فعالیت های مثبت طرح کرامت درآموزشگاه برگزارشود.

همچنین ببینید:

دانلود طرح های کرامت پایه اول ابتدایی

دانلود طرح های کرامت پایه دوم ابتدایی

دانلود طرح های کرامت پایه سوم ابتدایی

دانلود طرح های کرامت پایه چهارم ابتدایی

دانلود طرح های کرامت پایه پنجم ابتدایی

دانلود طرح های کرامت پایه ششم ابتدایی

منبع اختصاصی : معلم بلاگ

موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1