پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

کنش پژوهی : دانلود نمونه فایل کنش پژوهی صدها نمونه

کنش پژوهی : دانلود نمونه فایل کنش پژوهی صدها نمونه

کنش پژوهی چیست

کنش پژوهی درواقع یکی از رویکردهای بسیار مهمی است که در این سالها توجه بسیاری از معلمان و دانشجویان را برانگیخته است. دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و معلمان در رابطه اجحاف دارند.آنهابا این مقوله کارورزی سه خود را ثبت می کنند.در چرخه بهبود وضعیت کارآموزی که بر چشم انداز، مشاهده و اصلاح طراحی آموزشی متمرکز است درگیر می نمایند. معلمان و دانشجو معلمان به تدریس می پردازند.آنها فرصت کمی برای چنین مقوله ای دارند. طراحی آموزشی بر اساس معماری نوین تدریس بخشی از کنش پژوهی و کارورزی سه است .در آن معلمان و دانشجویان بیشتر متوجه یادگیری دانش‏ آموزان می شوند .

تعریف کنش پژوهی

در رابطه با تعریف کنش پژوهی نظر بانک فایل پژوهشی معلمان این است که کنش پژوهی یکی از موثرترین فرایندهای اثربخشی فعالیت دانشجویان است. و برای یاری رساندن به خود و دانش آموزان برای کارورزی و غلبه بر ترس از تغییرمی باشد. همچنین ترویج خلاقیت و تفکر انتقادی را به ارمغان دارد. وآزمایش درآوردن طراحی آموزشی و الگوهای برتر تدریس است. ازاین رو، می توان گفت که کنش پژوهی در افزایش سطح دانش معلمان و یادگیری دانش آموزان نقشی بی بدیل دارد.

فرصتهای یادگیری و نگرش به کاربرد کارورزی سه و استفاده از الگوهای برتر تدریس در معلمان کنش پژوه بیشتر از معلمان عادی است.

کنش پژوهی یعنی چه

آیا در پی آنید که کنش پژوهی یعنی چه ؟.باید گفت که کنش پژوهی، به اجرا درآوردن آموخته های طراحی آموزشی در کارورزی سه و اجرای آن در مدرسه و کلاس درس است. این مدل پژوهش دانشجو معلمان تلاش می کند که آنان را در فرایند طرح سؤال بیاورد.همچنین برنامه ریزی، عمل، مشاهده فعال، بازخورد و بازاندیشی و یادگیری گرد هم آورد . به تبادل نظر، تجربه، و یادگیری از یکدیگر ترغیب سازد. این گونه موارد در کل کارورزی سه نامیده می شود.

کنش پژوهی به عنوان یک روش جدید

کنش پژوهی یکی از روش های جدید برای توسعه فکری دانشجویان است. و به بهبود فرایند تدریس در کلاس های درس می پردازد. این برنامه در کشور ما، برای اولین بار در آموزش و پرورش اجرا شد . موارد و فاکتورهای موثر از اجرای برنامه کنش پژوهی شامل ایجاد فرصت های یادگیری، آگاهی از نظریه‏های آموزشی است. همچنین استفاده از وسایل آموزشی و کمک درسی، افزایش دانش و مهارت‏های معلمی، ترغیب دانش‏آموزان به کار گروهی در کلاس بوده است.

کنش پژوهی

حال اجرای یک نمونه کنش پژوهی می تواند مجدداً این سنّت مورد غفلت قرار گرفته در کار معلمی را احیا کند.تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان به عنوان یکی از مهارت های ضروری در حرفه ی معلمی است و عدم آشنایی با این مقوله موجب قضاوت و داوری نادرست از آموخته های فراگیران می شود .در تربیت معلم و رشته های دبیری درسی تحت عنوان «تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی » تدریس می شود.در این درس معلمان با شیوه طراحی سؤال های امتحانی ،اجرای امتحان و تحلیل امتحانات اجرا شده آشنا می شوند اما این آموخته ها نیز مثل الگوی تدریس پس از مدتی به فراموشی سپرده می شوند که اجرای کنش پژوهی می تواند مجدداً موجب باز یادآوری مباحث تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی و یا مراجعه مجدد معلمان به کتاب های مربوطه شود و زمینه لازم را برای افزایش مهارت های ضروری معلمی در آنان فراهم آورد.

نمونه کنش پژوهی دانشجو معلمان

قبل از ارائه نمونه کنش پژوهی دانشجو معلمان باید گفت که لازمه یک تدریس موفق،داشتن الگوی نوین تدریس از قبل پیش بینی شده است که در آن معلم از قبل در مورد هدف کلی ،جزئی و رفتاری درس آن هم در حیطه ها و سطوح مختلف آموزشی و تربیتی اندیشیده و همچنین شیوه تدریس و رسانه های آموزشی مناسب را انتخاب کرده باشد.همچنین در مورد فعالیت خود و فراگیران هنگام تدریس و نحوه ارزشیابی تشخیصی،تکوینی و پایانی و ارائه و تکالیف خلاق به آنان از قبل چاره ای اندیشیده باشد.

الگوی نوین تدریس و کنش پژوهی

الگوی نوین تدریس همان حکم سناریو را برای کارگردان دارد و به اعتراف همه کارگردانان هر قدر ،سناریو ،قوی تر و پخته تر باشد،مستندات جذاب تر و مؤثرتری می توان ساخت،بنابراین لازمه یک اجرا و تدریس موفق داشتن الگوی نوین تدریس قوی می باشد.

اما در حال حاضرمتأسفانه این مهم مورد غفلت معلمان قرار گرفته و اکثر معلمان بدون الگوی نوین تدریس وارد صحنه ی اجرا و تدریس می شوند و راحت ترین راه آزمون این ادعا و فرضیه آن است که یک پژوهشگر در یک روز خاص به چند مدرسه مراجعه کند و درصد معلمانی که با الگوی نوین تدریس وارد مدرسه می شوند را در یک تحقیق میدانی مورد مطالعه قرار دهد.

بهترین نمونه های الگوهای نوین تدریس را می توان در قالب کنش پژوهی و کاروزی سه جستجو نمود که به بهترین شکل ممکن برای شما عزیزان نمونه های کاملی را در سایت نهاده ایم.

مهارت استفاده از رسانه ها و وسایل آموزشی

یکی از الزامات کنش پژوهی ارائه مستندات تدریس اجراشده است.به طور مسلم هنگامی که گروه در پی یک اجرای موفق باشند،این موفقیت بدون استفاده از وسایل و رسانه های آموزشی از هنگام تدریس امکان پذیر نمی باشد. از این رو اجرای کنش پژوهی می تواند توجه مجدد معلمان را به این مهارت ها جلب نماید.بانک فایل پژوهشی معلمان-کنش پژوهی

تفاوت کنش پژوهی و اقدام پژوهی

اکثر معلمان به ویژه معلمان با سابقه همواره اجرا و تدریس خود را موفق می پندارند اما این ادعا هنگامی مشخص می شود که به محک اجرا و قضاوت دیگر معلمان گذاشته شود.بنابراین اجرا و تدریس موجب می شود (که گروه کنش پژوهی هم از درون به دنبال رعایت شاخص های اجرای موفق باشند و هم از بیرون( با قضاوت گروه داوری ) نحوه اجرای گروه مورد ارزیابی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف اجرا معلوم می شود و این خود موجب بازنگری معلمان نسبت به تدریس خود و بازآموزی آنان از طریق مشاهده تدریس خواهد شد.

بهترین پیشنهاد های کاملاً کاربردی

چه بسیار بوده و هستند معلمانی که همه ی ما به ویژه والدین و مدیران مدارس آن ها را معلمانی موفق دانسته اند. اما پس از ۳۰ سال تدریس حداقل چند ساعت از کلاس های درس آنان استفاده نمی شود.پس از بازنشستگی با کوله باری از تجربه های گران قیمت،صحنه کلاس و درس و مدرسه را ترک میی کنند.در کنج خلوت خانه های خود تنهایی و عزلت را انتخاب می کنند. عملاً نظام تعلیم و تربیت از تجربه های موفق آنان در کلاس داریآنان محروم است. و تدریس و شیوه های موفق در انتقال مفاهیم به دانش آموزان محروم مانده است .

بی توجهی به مستندسازی

این بی توجهی به ضبط تصویری حداقل تعدادی از کلاس های درس معلمان موفق موجب شده است . و نظام تعلیم و تربیت نتواند از تجربه گذشته برای پیمودن مسیر پرنشیب و فراز آینده خود استفاده کند .غفلت از این نکته اساسی خسارات جبران ناپذیری را متوجه آموزش و پرورش و تربیت نسل کنونی و آینده دانش آموزان وارد کرده است.کنش پژوهی : دانلود نمونه فایل کنش پژوهی صدها نمونه

چه بسیار بوده و هستند از دانشجویان در تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان که مشتاقانه معلمی را انتخاب کرده و در جستجوی استفاده از تجربه های معلمان نسل قبلی خود بوده و هستند اما چون در عمل ،معلمان نسل قبلی و فعلی، نه دست به قلم بوده و نه تجربه های خود را به رشته تحریر آورده و نه حداقل از تعدادی از کلاس های خود مستندات برداری کرده اند که معلمان نسل بعد بتوانند با دیدن شیوه کلاس داری و چگونگی انتقال مفاهیم از آنان تجربه بیاموزند.

کنش پژوهی pdf

یکی از کاستی های بسیار بزرگ وزارت آموزش و پرورش،ادارات آموزش و پرورش و مدارس نداشتن بانک تصویری از تجربه های تدریس و کلاس داری معلمان است و عدم دسترسی معلمان به الگوهای تصویری از چگونگی انتقال مفاهیم و مطالب به دانش آموزان توسط معلمان موفق موجب شده است که خود راه آزمون و خطا را در فرایند مهم آموزشی اتخاذ کرده و این مهم هم عدم تعمیق یادگیری را در دانش آموزان و هم سردرگمی معلمان را در چگونگی انتقال مفاهیم به دنبال داشته است.

تشکیل بانک تصویری از تجربه های تدریس

تشکیل بانک تصویری از تجربه های تدریس و کلاس داری از آرزوهای بسیاری از معلمان بوده و هست و تحقق آن هم رؤیایی و دور از دسترس نیست.حتی در یک سال تحصیلی ادارات آموزش و پرورش می توانند مدیران مدارس را به تشکیل بانک تصویری از تدریس های موفق در همه پایه های تحصیلی ترغیب نموده و سپس همه آن ها در ادارات آموزش و پرورش ساماندهی و در مرحله بعد به بانک تجربه های تدریس و کلاس داری ادارات کل آموزش و پرورش انتقال یافته و از طریق تبادل آن ها بین استان های مختلف می توان بانک بزرگی از تجربه های تدریس و کلاس داری کل کشور تشکیل داد و معلمان را بیش از بیش به استفاده از الگوهای موفق تدریس تجهیز کرد.

کاروزی سه و ارزشیابی سالانه معلمان

یکی از برنامه های آموزش و پرورش در هر سال تحصیلی، ارزشیابی سالیانه معلمان است. حال چنانچه فقط یکی از معیارها و شاخص های فرم ارزشیابی هر معلم این باشد که در طول سال تحصیلی حداقل از یک یا دو جلسه تدریس خود مستندات برداری کرده و آن را تحویل مدیر مدرسه دهد.در پایان هر سال تحصیلی هر مدرسه می تواند به گنجینه تصویری از تجربه های تدریس و کلاس داری معلمان خود آن هم به آسانی و تقسیم کار بین معلمان دست یابد.

دانلود فایل های کنش پژوهی

با افزودن یک معیار و شاخص کاربردی به جای معیار ها و شاخص های آرمانی و غیرقابل سنجش می توان به هدف رسید.در فرم ارزشیابی معلمان می توان به آرزوی تشکیل بانک تصویری رسید. و از تجربه های تدریس و کلاس داری معلمان دست یافت. اما متأسفانه بی توجهی به این پیشنهاد کاملاً کاربردی موجب ضعف شده است .همچنان دست یابی به تجربه های تدریس و کلاس داری معلمان موفق در حد یک آرزوی دست نیافتنی باشد .خود معلمان نتوانند از تجربه های یکدیگر در چگونگی انتقال مفاهیم و کلاس داری استفاده کنند.آن چه خود دارند را از بیگانه تمنا کنند . در جستجوی مستندات های آموزشی کشورهای اروپایی و آمریکایی و … باشند.

نمونه کنش پژوهی فردی

معلمان و دانشجو معلمان عزیز و گرامی برای دریافت کاملترین نمونه فایل های کنش پژوهی می توانند از نمونه های کامل کنش پژوهی های ما در سایت دیدن فرمایند.

نمونه فایل های کنش پژوهی