پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

نکته ای پیرامون دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان چگونگی ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۲۹ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

دیباچه پیرامون قضیه ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

درک مشکل پیرامون قضیه  ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

بررسی بیشتر در رابطه با ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

ارائه مستندات پیرامون ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

پیش بینی نتایج در مورد ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

راهکارها پیرامون قضیه ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

رفرنس و منبع مورد استفاده ایجاد تعامل خوب بین دانش آموزان و همکاران در مدرسه

اقسام ارتباط

ارتباط را می‌توان به اعتبارات مختلف تقسیم کرد:

الف- به اعتبار محتوا: ۱. ارتباط خصوصی و بدون واسطه؛ ۲. ارتباط جمعی یا عمومی؛ ۳. ارتباط نوشتاری؛ ۴. ارتباط غیرنوشتاری؛ ۵. ارتباط ملّی؛ ۶. ارتباط فرا ملّی؛ ۷. ارتباط کلامی؛ ۸. ارتباط غیرکلامی؛ ۹. ارتباط انسانی؛ ۱۰. ارتباط ماشینی؛ ۱۱. ارتباط زمانی؛ ۱۲. ارتباط غیرزمانی؛ ۱۳. ارتباط سازمانی؛ ۱۴. ارتباط غیر سازمانی؛ ۱۵.ارتباط نمادین.

ب- به اعتبار کارکرد: «دیوید برلو» ارتباط را بلحاظ کارکردی به سه دسته تقسیم می‌کند: ۱. ارتباط در جهت تولید و انجام کار؛ ۲. ارتباط در جهت ابداع؛ ۳. ارتباط در جهت حفظ و بقاء، خواه هویت فرد و خواه حفظ روابط بین افراد.

ج- به اعتبار چگونگی ایجاد: ۱. مستقیم؛ ۲. غیرمستقیم.

د- به اعتبار افراد مشارکت‌کننده: ۱. ارتباط شخصی؛ ۲. ارتباط غیرشخصی؛ ۳. ارتباط جمعی. (دادگران، ص ۳۲-۲۹)

مدل‌های ارتباط

مدل‌های مختلفی برای فراگرد ارتباط ارائه شده است که بطور کلی می‌توان آنها را از نظر وسعت عناصر تشکیل دهنده به صورت دو قالب ساده و پیچیده نشان داد. برخی از این مدلها عبارتند از:

۱-  مدل لاسول: وی مدل ارتباطی خود را در قالب پنج سؤال اساسی عنوان می‌کند:

الف) چه کسی؛ ب) چه می‌گوید؛ ج) در چه کانالی؛ د) به چه کسی؛ هـ) با چه اثری.

۲-  مدل “کلود شانون” و “وارن ویور”: در این مدل رمزها به صورت نشانه‌ها، از سوی منبع و از مسیر کانال، به مخاطب می‌رسند و پیامگیر آنها را رمزگشایی می‌کند. در چنین مسیری است که علائم تبدیل به پیام شده و قابل ادراک می‌شوند. در این میان اختلال یا پارازیت در فاصلۀ ارتباطی بین رمزگذار و رمزگشای می‌تواند وجود داشته باشد و روی پیام اثر بگذارد. (دادگران، ص ۳۹-۳۸)

۳- مدل گرنبر: گرنبر با دقت و تفصیل بر روی مدل لاسول کارکرد و مدلی کلامی تحصیل کرد؛ که ده حوزه اصلی پژوهش ارتباطی را نشان می‌دهد. این مدل در واقع گسترش مدل لاسول است.

۴- مدل شرام: شرام در رشته‌ای از مدل‌های اولیه از یک مدل ارتباطی ساده به سوی مدل پیچیده‌‌تری پیش می‌رود که تجربه‌های متراکم دو فردی را که می‌کوشند ارتباط برقرار کنند به حساب آورد و سپس به مدلی می‌رسد که ارتباط انسانی را با کنش متقابل میان دو فرد در نظر می‌گیرد. (سورین ورنر و تانکارد جیمز،۱۳۸۶، چاپ سوم، ص ۸۷ – ۸۰)

عناصر ارتباط

در هر ارتباط عناصر گوناگونی وجود دارند که با توجه به ترکیب آنها طرز برقراری جریان ارتباط روشن می‌شود. این عناصر با توجه به نوع ارتباط متفاوتند:

۱-  ارتباط مستقیم: این ارتباط ساده ترین جریان ارتباطی را داراست و شامل سه عنصر: گیرنده پیام، فرستنده پیام، و پیام می‌باشد.

۲- ارتباط غیرمستقیم: در این نوع ارتباط عنصر جدیدی به نام وسیله ارتباطی به ۳ عنصر ارتباط مستقیم افزوده می‌شود.

۳- ارتباط جمعی: در ارتباط جمعی علاوه بر عناصر موجود در ارتباط مستقیم و غیرمستقیم، عناصری دیگری نیز وجود دارند که عبارتند از: ارتباط‌گر(رمزگزار)، دستگاه گیرنده، ارتباط‌گیر(رمزیاب) و بازخورد. (معتمدنژاد، ص ۴۶ – ۴۳)

پیشینه تحقیق :

با بررسی هایی که اینجانب انجام دادم  موارد زیر مشاهده گردید :

دربخشی از کتاب مدیر یک مدیر است  (، نشر امرود تهران ، ۱۸۵ صفحه ،۱۳۸۶  ) با موضوع  مدیریت ایجاد و اعمال ارتباطات انسانی مناسب با همکاران ، مطالبی در مورد اینکه چگونه می توانیم چهار کارکرد جذب ، بهسازی ، نگهداری و کاربرد را به عنوان اجزای اصلی نظام مدیریت منابع انسانی ، را در مورد همکاران اعمال کنیم  وجود داشت که در این خصوص برای هریک از مراحل راه حل هایی ارائه شده بود.

مارگریسون و کاکابادسه ( ۱۹۷۳) تحقیقی تحت عنوان مدیریت مؤثر از طریق داشتن مهارت در برخورد صحیح با افراد انجام داده اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان مهارت در برخورد صحیح برای انجام دادن کار مؤثر از سوی مدیران ارشد بود . نمونه آماری این تحقیق ۷۱ نفر از مقامات ارشد )شامل مسؤول وزارتخانه ها تا مدیران اول سازمانهای خدماتی در ۱۶ وزارتخانه( زیمبابوه بود. نتایج زیر از این پژوهش به دست آمده است:

۱-  اکثریت مدیران سطح بالا متفق القول بودند که اداره افراد بیشترین وقت آنها را می گیرد و از نقش خود در زمینه مدیریت روابط میان افراد آگاهی داشتند.

۲-  مقامات ارشد، بر لیاقت و مهارت در برخورد صحیح با افراد و ایجاد انگیزه در آنها به عنوان معیار اصلی برای افزایش اثربخشی و در نتیجه پیشرفت شغلی سریع تأکید داشتند.دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید دانلود گزارش تخصصی مدیر مقطع متوسطه اول را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1