پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۴۳ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.

سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

دیباچه پیرامون قضیه پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

درک مشکل پیرامون قضیه  پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

بررسی بیشتر در رابطه با پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

ارائه مستندات پیرامون پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

پیش بینی نتایج در مورد پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

راهکارها پیرامون قضیه پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

رفرنس و منبع مورد استفاده پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی به همراه دانش آموزانم

راه حل های پیشنهادی

به نظر هایت(راد، ۱۳۸۵): رفتار دانش آموزان در محیط آموزشی تحـت تاثیر نگرش آنـان به محیط ، محتوای مطالب دروس مختلف از همان بدو ورود به مدرسه، ایجاد انگیزه می کند.

البته بررسی «عوامل بازدارنده یادگیری» به طور جامع خود مجـالی دیگر را می طلبـد که از حوصله این پژوهـش خارج است؛ و به قول سعـدی «در خـانه اگرکس است یک حـرف بس است»

وقتی به عنوان یک والد در برخورد با وضع درسی فرزندانمان اولین سوال « نمره ریاضی شما چند شده ؟» یا در کارنامه چشممان فقط به دنبال « نمره ریاضی»است؛ طبیعی است ریاضیـات و کسب نمره موفق در آن غولی می شـود که بعضا بهتر است نا دیده گرفتـه شود تا با آن دست و پنجه ای نرم کنیم !؟همچنین برداشت غلطی که از«هوش ریاضی[۱]» و«قدرت محاسبه»[۲] (بخصوص محاسبات ذهنی بـا اعـداد بزرگ و تعـداد زیاد) در جـامعه وجـود دارد و در قضـاوت های عامیـانه که  بـاعث استیضـاح و تمسخر افـراد، و در نهـایت دلخـوری و دلسردی آنان می شود. ( عوام معمولا در تاییـد عملکرد خود و برای صحـه گذاردن به آن بلافاصله به داستان انیشتین و عـدم توانائی محاسبه مالی وی اشـاره می کنند و می گوینـد:« با این سـواد ریاضی، خوبه انیشتین نشـدی!».حـال آنکه هوش ریاضی یعنی قدرت درک و توانائی حل مساله، و در نهایت تحلیل و تعمیم آن .

حال در چنین اوضاعی وظیفه « مـا » چیست ؟به گفته دکتر شعاری نژاد (۱۳۸۳،ص ۱۶۵) « برای معلم دو وظیفه کلی و عمـومی تعیین شـده است: آموزش در کلاس و راهنمائی» . درسـت است که ما نمی توانیم خیلی از دردهای جامعه را درمان کنیم؛ یا در برخی موارد بضاعت ما توانائی آن را ندارد که روند رو به زایش آن را کنـد کنیم! اما حداقل می توانیم با بهره گیری مثبت از آنچه داریم التیـامی باشیـم برای این درد کهنه . در این راستـا شاید منطقی ترین راه ارتبـاط مستمر با اولیاء دانش آموزان و درگیر کردن مستقیم آنان با مشکل فرزندانشان باشد.

از طرفی می دانیـم ،دانش آموزان از نظـر توانائی های ذهنی، با یکدیگر تفاوت دارند. ارائه ی برنامه درسی یکسـان به طور همزمـان در کلاس ها  تاکنون ناموفق بوده است و خود می تواند یکی از دلایل دلزدگی دانش آموزانی با توانـائی ادراکی بالا یا سر درگمی دانش آموزان کم توان شود. لذا بنـا بر نظـر رئیس دانـا (۱۳۹۵،ص ۱۵) بهتـر است در تهیـه و طراحـی طـرح درس بـه تفـاوتهای فـردی دانش آموزان توجه بیشتری شود.

مارتیـن راسمـن(اشتری ،مهر۹۵،ص۲۳) معتقد است، توانـائی های زیادی در دانش آموزان وجـود دارند. معلـم فقـط بـاید انگیـزه های مثبتـی در آن ها به وجـود بیـاورد تا به جـای اینـکه بگویند:« ما نمی توانـیم» بگویند: «چرا نتوانیـم» و به جـای این که بگوینـد:«من هرگـز دست به چنیـن کاری نخواهم زد» بگویند: « بگذار شانس خود را امتحان کنم.» و این پیغام آخـر را معـلم باید مرتبا تکرار کند و به دانش آموزان یاد آوری کند:«بیائید شانس خود را امتحان کنید.»

امیـل شارتیه(راصـد،مهـر ۹۵ ،ص۴۰) نیـز با صراحـت اعلام داشتـه: « هنـر معـلم گرسنـه کردن فکر کودک است؛ تا او با احسـاس گرسنگی، خـود شخصـا برای سیـر کردن ذهن، به کوشش بپردازد» در اینجاست که معلم با ایجاد فضائی سالم و عاطفی می تواند بر تعمق تفکر دانش آموز اثر بگـذارد و او را به غـور و  بررسـی و کنـدوکـاو ذهنی و بالا خره ارائـه ی پاسخ درسـت بکشـاند؛ یـا برعکس با ایجاد تنش و اضطراب، امکان هر گونه فکر و تحلیل و یادآوری را از او سلب کند.

دستیـابی به همه آنچـه گفته شد مستلزم « ایجاد محیط منـاسب یادگیری» است و محیطی سـالم و منـاسب تلقی می شود که « مقررات » به طـور واقعی بر آن حاکم باشد. مقررات باید کاملا صریح و مشخص باشـد؛ به طوری که دانش آموزان  بداننـد، چه چیـزی در کلاس قابل قبـول و چه رفتاری منع شده است. اجرای مقررات تاثیر موجی دارد . وقتی شـاگردان می بینند ما خود به آنچه می گوئیم معتقدیم و حاظر به تَخَتی از آن نیستیم یا در مقـابل تخلفات هر یک از دانش آموزان به طور قاطع عکس العمل نشان می دهیم،کمتر کاری می کنندکه آرامش محیطی خود را بر هم زنند. بهترین راه جلوگیری از بی انضباطی و رفتارهای نادرست دانش آموزان، اعمال شیوه های پیشگیرانه است.

در یک جمع بندی کلی می توان راه حل های پیشنهادی را به صورت زیر عنوان نمود:

  1. تدوین منشور آرامش.
  2. ارتباط با خانواده ها به صورت جمعی و فردی
  3. ارائه طرح درس با توجه به تفاوتهای فردی و تقویت روح پرسشگری.
  4. اعمال شیوه های تدریسی در جهت رسیدن به خود باوری
  5. مشارکت وکار گروهی
  6. درک رابطه میزان تلاش با کسب موفقیت

شما عزیزان می توانید نمونه گزارش تخصصی دبیر ریاضی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1