پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء

نکته ای پیرامون نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۲۶ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

دیباچه پیرامون قضیه افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

درک مشکل پیرامون قضیه  افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

بررسی بیشتر در رابطه با افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

ارائه مستندات پیرامون افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

پیش بینی نتایج در مورد افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

راهکارها پیرامون قضیه افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

رفرنس و منبع مورد استفاده افزایش کیفیت آموزشی و درسی دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون

گرد آوری شواهد یک

در این گزارش تخصصی از روش توصیفی استفاده خواهد شد. هدف من از این پژوهش بیان چه هست و چه خواهد بود و به منظور توصیف عینی و تحلیل شرایط موجود و  ترسیم دقیق خصوصیات و صفات یک موقعیت با یک موضوع است به عبارتی دیگر در این گزارش تخصصی  سعی دارم تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گذارش دهم و نتایج عینی از موقعیت بگیرم.

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است که پس از کنکاش و جستجو درباره تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول عصمت بعد از بررسی روی ۳۰ دانش آموز  ، نتایج حاصله به کل دانش آموزان که تعداد آنها ۱۷۸ نفر است. تعمیم داده شده است.

در اغلب موارد تماس مستقیم با آزمودنیها که اساس جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه است و گاهی نیز برای دستیابی به حقایق مربوط به گذشته، حال و یا پیش بینی وقایع و شرایط آینده از پرسشنامه استفاده شده است. در مقایسه با مصاحبه پرسشنامه در اغلب شرایط عملی تر و آسانتر است و به محقق امکان می دهد تا نمونه های بزرگتر را مطالعه و بررسی کند از دیگر محاسن آن یکنواخت بودن آموزشی است که برای تکمیل کردن پرسشنامه به آزمودنیها داده می شود همچنین یکسانی تقریبی شرایط آنان در موقع تکمیل کردن پرسشنامه است.در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه که مشتمل بر سؤالات بازپاسخ و بسته پاسخ می باشد استفاده شد. از طریق این پرسشنامه اطلاعات مورد نظر با توجه به فرضیه های مطرح شده کسب شد.

 

تجزیه و تحلیل داده ها

در تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از شاخصهای آماری توصیفی خلاصه و طبقه بندی شده است و داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی و درصد خلاصه گردیده است.

به طور کلی ، نتیجه ی حاصل از از اثرات تلویزیون بر مهارت مطالعه وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان به شرح زیراست :

۱- تماشای بیش از حد تلویزیون، ، موجب تضعیف مهارت های خواندن می شود .

۲- چناچه برنامه های تلویزیونی تمام اوقات روز دانش آموز را پر کند ، ممکن است انگیزه ی او را برای کشف مجهولات تضعیف کند واندیشه وتفکر منفعلانه و غیره خلاقی را در او به وجود آورد.

۳- تماشای تلویزیون به مدت ده تا پانزده ساعت در هفته بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز ان اثرات مثبت دارد ، اما تماشای بیش از این حد دارای اثرات منفی است .

۴- اثرات تلویزیون بر افراد دارای بهره ی هوش بالا در مقایسه با افراد دارای بهره ی هوش پایین یا متوسط ، منفی تر است.

۵- افرادی که در سنین پایین وبه طور زود رس مهارت خواندن پیدا می کنند ، در بزرگسالی کمتر تلویزیون تماشا می کنند.

۶- تلویزیون عمدتاً دیده می شود ، در حالی که کتاب فهمیده می شود.

۷- بررسی رفتار دانش آموز ان در مقابل تلویزیون نشان داده است که معمولاً تماشای بیش از اندازه ی برنامه های تلویزیونی به وسیله ی دانش آموز ان ، علامت  نا کامی یا روابط نامناسب انسانی است.

۸- در سال های اول مدرسه ، دانش آموز ان باهوش تراز تلویزیون بیشتر استفاده می کنند ودر نتیجه از مطالب موجود در برنامه ها بهره ی زیادتری می برند ، در حالی که پس از دوازده وسیزده سالگی ،تلویزیون بیشتر مورد استفاده ی دانش آموز ان کم هوش تر و حتی کند ذهن قرار می گیرد و دانش آموز ان باهوش تر به مطالب چاپی چون کتاب ، روزنامه ، مجلّه و… روی  می آورند.

۹- تلویزیون می تواند برای تشویق افراد جامعه به ویژه دانش آموز ان ونوجوانان به مطالعه ی کتاب وکتابخوانی استفاده کرد.

۱۰- تلویزیون وقت آزادی را که می توان با استفاده از آن کتاب خواند ، کاهش داده است .

۱۱- پدران ومادران می توانند با آگاهی از فیلم ها وبرنامه هایی که تلویزیون نمایش می دهد،  در صورتی که آثار اولیه ی آن به صورت کتاب موجود باشد ، فرزندان خود را تشویق به خواندن اثر کند نمایش تلویزیون را محرک و انگیزه مطالعه سازد.

یافته های تحقیق

تلویزیون یکی از مهم‌ترین ابزار تعلیم و تربیت است و سنین نوجوانی حساس‌ترین سن تعلیم و تربیت محسوب می‌شود.به این ترتیب برنامه‌های تلویزیون چه خوب و چه بد در روح و روان دانش آموز  تاثیر می‌گذارد، والدین نباید دانش آموز  را آزاد بگذارند تا همه برنامه‌های تلویزیون را تماشا کند و همه وقت خود را صرف دیدن برنامه‌های تلویزیون یا بازی‌های رایانه‌ای کند.

آیا شما هم در مورد زمانی که دانش آموز ان برای تماشای برنامه‌های تلویزیون یا بازی‌های رایانه‌ای صرف می‌کنند نگران هستید؟

اگر چه بعضی از برنامه‌هایی که از تلویزیون پخش می‌کنند مفید و آموزنده است، اما برخی از برنامه‌ها برای دانش آموز  غیر مفید است و نیازی نیست که دانش آموز  آن برنامه‌ها را ببیند.

آیا می‌دانید تماشای بیش از حد برنامه‌های تلویزیون و بازی‌های رایانه‌ای چه تاثیراتی روی دانش آموز  می‌گذارد؟

اضافه‌وزن

دانش آموز انی که بیش از دو ساعت تلویزیون تماشا می‌کنند یا مشغول بازی با رایانه می‌شوند، بتدریج دچار اضافه‌وزن شده و در نتیجه چاق می‌شوند.نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید نمونه گزارش تخصصی مدیر مدرسه را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1