پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی وتدریس آن با   فعالیتهای تکمیلی در رسم هندسی

نکته ای پیرامون گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی وتدریس آن با   فعالیتهای تکمیلی در رسم هندسی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۴۰ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی دبیر ریاضی پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت گزارش تخصصی دبیر ریاضی را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی دبیر ریاضی به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

دیباچه پیرامون قضیه توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

درک مشکل پیرامون قضیه  توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

بررسی بیشتر در رابطه با توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

ارائه مستندات پیرامون توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

پیش بینی نتایج در مورد توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

راهکارها پیرامون قضیه توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

رفرنس و منبع مورد استفاده توفیق در ایجاد علاقه مندی دردانش آموزان نسبت به رسم هندسی

گردآوری داده ها شواهد ۱

 

درسال تحصیلی ۹۱-۹۰ در جهت علاقه مندی دانش آموزان مدرسه راهنمایی …………رسم ریاضی فعالیت هایی انجام دادم حین اجرای کار علت کاهش علاقه دانش آموزان به رسم ریاضی٬ نداشتن انگیزه ٬ ذوق و اشتیاق دراین زمینه ٬ که آن هم به دلیل ندانستن کاربرد رسم ریاضی است ، برایم روشن شد . دانش آموزدراین زمینه احساس نیازنمی کند و نیازش رادرقسمت های دیگر به خصوص تست پیدا می کند ٬ چون آنان به اهمیت ریاضیات درمسابقات علمی وآزمون های ورودی واقف هستند . همچنین به دلیل داشتن تکالیف زیاد مدرسه ٬ وقت کافی برای اتمام تکالیف نداشته واغلب اوقات اولیا رسم های شان راترسیم  می کنند .

بنابراین سعی هرجزﺀ ازدرس را با تصویرعینی که به اندازه کافی ساده و روشن باشد مرتبط کنم . (  نژادصادقی۷۶٬ )  همچنین کاربردهایی از رسم ها را در زمینه های تزئینی و فنی به آنها نشان دهم تا ببینندکه چگونه ریاضیات ازدرون جهان اطراف آنها زاده شده، وآنان رادراین امریاری کنم . ( نشریه داخلی کمیته بهره وری ، آبان ماه ۷۹ ).

نتایج بدست آمده از این روش ها در مدرسه پویش عبارت بودند از :

  • تحقق یافتن تدریس رسم ریاضی به شیوه های نو و جدید
  • اشتیاق دانش آموزان به هنگام تدریس وبازدید
  • اظهاررضایت اولیای آنان ازاجرای این طرح
  • جذاب شدن درس رسم برای دانش آموزان وخاطره انگیزشدن زنگ ریاضی
  • یادگیری مطلوب کاربردرسم ریاضی
  • ترسیم رسم های ابتکاری توسط دانش آموزان
  • تهیه کارت پستال توسط دانش آموز و تقدیم به دبیرریاضی
  • تعویض دفتررسم وکشیدن مجددتمام رسم های کتاب

درسال تحصیلی جاری( ۹۱- ۹۰ ) به مدرسه راهنمایی فرزانگان ( تیزهوشان ) ناحیه ۱ شیرازمنتقل شدم ٬ دانش آموزان این مدرسه نیز مانند مدرسه راهنمایی پویش بسیارفعال وپرکار هستند وتمام توان خود را برای تحصیل وکسب علم و شرکت درآزمون های مختلف بکارمی برند ولی باز در قسمت رسم هندسی با همان مشکلات مواجه بودم .  با توجه به شناخت و تجربه ای که ازاین گونه دانش آموزان داشتم سعی کردم تا از همان اوایل سال به دنبال رفع این مشکل باشم .

برای ادامه وتکمیل راه کارهای علاقه مند نمودن دانش آموزان به اطلاعات دقیق تری نیازداشتم ٬ به این منظور به دنبال مطالعه کتاب ها٬مقالات٬خبرنامه ها ٬ مجلات رشد و… پرداختم تاصحبت ها ونظرات پیش کسوتان رادراین زمینه جویا شوم.

طبق مطالعات انجام شده درآزمون  »TIMSSحدود ۸۰تا  ۹۰ درصددانش آموزان کشورهای متفاوت درک چگونگی کاربرد هندسه دردنیای واقعی رانمی دانند وهمین مانع ازنوآوری وتفکرخلاق درآنان شده وباعث د لسردی آنان به هندسه می گردد »                   ( کیامنش  ٬ نوری – اسفند۷۷ ).

همچنین« رسم هندسه موجب تکامل سه کیفیت دردانش آموزان می شود: تجسم فضایی،درک عملی وتفکرمنطقی . پس بایدتاجایی که امکان دارد هرجز‍‍‍‍ء ازدرس هندسه رابرتصویرعینی که به اندازه کافی ساده وروشن می باشد٬متکی کرد.بایستی ازچنین تصویری آغازکردوهمه شرح وبسط های بعدی رابرآن متکی ساخت »( نژادصادقی ۷۶٬ ) .

پس شاگردان بایدتشویق شوند مسائل روزمره رابه کمک نمایش های ریاضی ( جداول ٬ نمودارها و نقشه ها با بیان ریاضی )تفسیرکنند ٬ دانش ریاضی خودرا به کار برند و به کمک شرایط اولیه نتایج حاصل رابیان کنند . شاگردان نه تنها باید ببینند که چگونه ریاضیات در درون جهان واقعی کاربرد دارد ٬ بلکه باید مشاهده کنند که چگونه از درون جهان اطراف آنها زاده شده است . » ( نشریه کمیته بهره وری – آبان۷۹ ) .

پس برای رسیدن به این هدف ازفعالیت های تکمیلی نیزمی توان استفاده کرد .  فعالیت های تکمیلی٬ « فعالیت هایی هستند که برمبنای محتوی دروس یک موضوع درسی طراحی می شود و هدف آن تعمیق یادگیری دانش آموزان وایجاد فرصت برای علاقه مندی و اندیشیدن دربارۂ مفاهیم وتمرین مهارت هاست » (تصویررودی ۸۴٬ ) .

« بااجرای فعالیت های تکمیلی می توانیم به طورمستقیم٬تغییرات رفتاردانش آموز رامشاهده وارزیابی کنیم.فعالیت هایی که درآن دانش آموزان به رقابت سالم می پردازند ، و روحیه خلاقیت آنها تقویت می شود ٬ آزادانه و با اختیاردر فعالیت های گروهی مشارکت می کنند ٬ جنبه های مختلف شخصیتی وروحی آنها تقویت می شود و استعداد وتوانمندی های خود را نمایان می سازد » (احمدی۸۴٬ )

« فعالیت های دانش آموز با مواد و ابزارهای متنوعی مانند تصاویر و نمادهای گرافیکی هندسی ٬ مدل ها و توضیحات جنبی و جذاب سبب افزایش درک مفاهیم هندسی دراو و بهره وری مناسب درآن وسایل می شود » ( طالقانی٬امینی ـ بهمن۷۸ ).

همچنین « رسم های هندسی می تواند درخدمت مدل سازی فرآیند های اجتماعی٬ اقتصادی و صنعتی قراربگیردکه پیش بینی این فرآینددرعرصه تصمیم گیری ها بسیار مهم است . » (ظهوری ٬زنگنه۷۹ )

دراین فکر بودم که چگونه و ازکجا باید کاربرد رسم ها را به صورت عینی به آنان نشان دهم ٬ که به مطالبی ازجرج پولیا برخورد کردم : « به نظرجرج پولیا ( به نقل از نسترن اسدی ، ۱۳۸۱ ) یک معلم ریاضی مجال وفرصت زیادی دارد  ٬اگراو وقت مقرر     شده اش را به تمرین دانش آموزان با عملیات عادی پرکند٬ علاﻗﮥ آنها را می کشد٬ مانع پیشرفت عقلانی آنها می شود و از فرصت خود استفاده نادرست می کند ٬ اما اگراو حس کنجکاوی دانش آموزانش را باترتیب دادن مسائلی متناسب با معلومات شان جلب کند و آنها رادرحل مسائل کمک کند ٬ ممکن است درآنان ذوق ایجاد کند و جرﺃت ارائه رشد تفکرمستقل را به آنها بدهد . »

پس « معلم باید بین معلومات مختلف دانش آموزان با استفاده ازفرصت های مناسب وحدت ایجاد کند تا آنان به کارآیی هندسه و اهمیت آن درجریان زندگی و پرورش ذهن و اندیشه واقف گردند و زمینه برای علاقه مندی بیشتر به وجود آید . »  (علیمردانی – بهمن۸۷ )

در سال تحصیلی جاری ( ۸۷ – ۸۶ ) علی رغم نتایج حاصل از بررسی های فوق ٬ متوجه شدم که اکثر همکاران محترم ریاضی نسبت به کارآیی وکاربرد رسم هندسه نیز ناآگاه و بی تفاوت هستند و همین امر نیز در بی علاقه گی دانش آموزان مؤثراست .

البته باید توجه داشت « تعلیم وتعلم جریان پویایی است که درآن معلمان و      دانش آموزان همیشه درتعامل با یکدیگرند . دانش آموزان همواره با دقت فراوان٬رفتار و

عملکرد معلمان را زیرنظردارند ٬ بنابراین معلمان باید ازصلاحیت های حرفه ای که شامل صلاحیت های علمی ٬ اخلاقی و عاطفی است برخوردار باشند وسعی دراحاطه کامل به مواد درسی وتلاش برای به روزکردن معلومات خویش با توجه به پیشرفت سریع اطلاعات وعلوم داشته باشند . »  ( یوسفی نژاد ، ۸۴)گزارش تخصصی دبیر ریاضی به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید گزارش تخصصی دبیر ریاضی را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1