پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت به دانش آموزان

نکته ای پیرامون گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن و سازگاری با بچه ها با اخلاق های متفاوت به دانش آموزان  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۳۱ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

دیباچه پیرامون قضیه آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

درک مشکل پیرامون قضیه  آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

بررسی بیشتر در رابطه با آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

ارائه مستندات پیرامون آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

پیش بینی نتایج در مورد آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

راهکارها پیرامون قضیه آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

رفرنس و منبع مورد استفاده آموزش زندگی اجتماعی و با هم بودن

شواهد۱( گردآوری اطلاعات )

دراین پژوهش از روشهای مشاهده،مصاحبه واسناد وارقام برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

مصاحبه با مدیریت

در مصاحبه با مدیریت در مورد رفتار های دانش آموزان متوجه شدم که آنها از لحاظ مهارتهای اجتماعی دچار ضعف هستند وقادر نیستند که ارتباط کلامی جامعه پسندی داشته باشندحتی از سلام کردن هم خودداری می کنند.هیچ گونه تمایلی برای شرکت در گروه ها ازخود نشان نمی دهند،در احسان به دیگران،تعاون وهمکاری ،احترام به دوستان و….تمایلی از خود نشان نمی دهند.اصل رابطه اجتماعی امری فطری وجز سرشت انسان است.رابطه اجتماعی اولیه که سهم مهمی در ایجادواستمرار جامعه دارد براساس محبت وعلاقه عاطفی بناشده است آرامش ناشی ازاین رابطه بسیار مهمتر از سایر موارد است.مدیریت علل اصلی این رفتار هارا موارد زیر می داند:رفتارهای نامناسب والدین در خانواده، ارتباط متقابل همسالان ،محیط عمومی روستا،رسانه های جمعی شامل سریال های تلویزیونی وموبایل و…،رفتارهای ناشایست برخی دبیران وبی اهمیتی رفتار هادربین دانش آموزان گروه همسالان

 مصاحبه بامعاونت

در گفتگو با معاونت مدرسه نکاتی که حائز اهمیت بود عبارتنداز:ناسازگاری های کلامی که حداقل روزی ۴-۵ بار دانش آموزان از آنها شکایت می کردندودر طول هفته نیز چندین بار ازسوی دبیران به دفتر مدرسه معرفی می گردند.عدم رعایت نظم وآزارواذیت دیگران ، احترام قائل نشدن به دیگران ودروغگویی وفحش دادن وعدم رعایت شئونات در مدرسه و….که ایشان مهمترین دلیل این رفتارها را الگوهای نامناسب که همان والدین باشندمی دانست.

دبیران

در جریان گفتگو با دبیران ،آنها اظهار می داشتند که این دانش آموزان در کلاس با همدیگر درگیری لفظی دارند ونیز در اکثر مواقع بدون اجازه صحبت می کنند،در انجام تکالیف کوتاهی می کنند ودر مجموع مخل کلاس هستند دبیران آنهارا به صندلی های تکی می فرستندوبارها از سوی دبیران  به دفتر مدرسه فرستاده شده اند.

 

دانش آموزان

دوست دارند که با دانش آموزان بززگتراز خودشان رابطه داشته باشند(بلوغ زودرس)،اکثر همسالان از آنها ناراضی هستند وبرای جلب توجه آنها دست به هرکاری می زنندوارتباط کلامی خوبی نمی توانند با آنها برقرار کنند.ومی ترسند اگر بعداز حادثه ای از آنها عذر خواهی کنند دیگران بگویند که او کم آورده است واحمق است.

چگونه

در این پژوهش عبارتست از اینکه با چه روشی می توان تعاملات اجتماعی (احترام متقابل)در بین دانش آموزان را بهبودبخشید.

مهارت های اجتماعی

رفتارهایی هستند که فرد را قادر به تعامل مؤثر و اجتناب از پاسخ های نامطلوب نموده و بیانگر سلامت رفتاری و اجتماعی افراد هستند . این مهارت ها ریشه در بسترهای فرهنگی واجتماعی داشته و شامل رفتارهایی نظیر پیشقدم شدن در برقراری روابط جدید، تقاضای کمک نمودن و پیشنهاد برای کمک به دیگران است.(فصلنامه پایش ص۱۴۸)

ارتباط جتماعی :

ارتباط عبارتند از فن انتقال اطلاعات و افکار و رفتار های انسانی از یک شخص به شخص دیگر . به طور کلی هر فرد برای ارتباط با دیگران و انتقال پیام های خود با ایشان برنامه ریزی می کند و در این رهگذر از وسایل مختلف بهره می جوید.

.(شعاری نژاد،۱۳۷۷،ص۷)

ناسازگاری :

به بازخورد و واکنش نادرست و زیان آور شخص نسبت به محرکات اجتماعی و محیطی اطلاق می شود . عوامل اختلالات سازگاری عبارتند از عوامل پزشکی ، عوامل تربیتی « اختلالات عاطفی و هیجانی » ، عوامل ارثی ، عوامل محیطی و سازگاری(همان)

ناسازگاری کلامی :

بازخورد و واکنش نادرست و زیان آور شخص به محرکات اجتماعی و محیطی که به صورت گفتگو و محاوره انجام می شود .(همان)

روابط اجتماعی :

به مجموعه عمل ها و عکس العمل هایی که یک فرد در زندگی خود با آن رو به روست مانند روابط دوستانه و محاورات روزانه (مایروهمکاران،۱۳۷۳،ص۵)

سازگاری اجتماعی :

رفتار های متناسب با هنجار ها و ارزش های مورد قبول اجتماع تا بتوان از این طریق خود را با محیط هماهنگ ساخت .( شعاری نژاد،۱۳۷۷،ص۸)

گروه همسالان :عمل اصلی تشکیل گروه هم سالان تشابه سنی گروه می باشد که به خاطر تمایلات و خواسته ها و گرایش های یگ گروه سنی دور هم جمع می شوند و تشکیل گروه همسالان را می دهند .(همان)

احترام گذاشتن:عبارتست است ازکسی یا چیزی رامورد تکریم قراردادن وبزرگ داشتن آن

دانش آموز:آن که علم بیاموزد . در این پژوهش منظور نوجوانانی هستند که در سنین ۹-۱۰سالگی  هستندودر مقطع  تحصیلی ابتدایی در نظام آموزش وپرورش ایران طبق برنامه خاصی برای تحصیل به مدرسه می رود.

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1