پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی

نکته ای پیرامون گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت کلاسی با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۲۰ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

سرآغاز سخن پیرامون قضیه افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

دیباچه پیرامون قضیه افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

درک مشکل پیرامون قضیه افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

بررسی بیشتر در رابطه با افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

ارائه مستندات پیرامون افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

پیش بینی نتایج در مورد افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

راهکارها پیرامون قضیه افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

رفرنس و منبع مورد استفاده افزایش نشاط دردانش آموزان مدرسه راهنمایی درهنگام ساعات استراحت

جمع آوری اطلاعات

  • ۱-۱مشاهده:

باتوجه به مطالب وتوضیحاتی که درقسمت توصیف وضع موجودوشرایط فیزیکی محیط مدرسه بیان شد مانند:کمبودفضا ومناسب نبودن حیاط مدرسه وکوچک بودن فضانسبت به تعداددانش آموزان ، دانش آموزان درساعت استراحت کلاسی به کارهای گوناگونی به شرح ذیل مشغول می باشند:

 

کشتی گرفتن -دعواکردن-باسنگ توپ بازی کردن -لگدبازی کردن -ورزش کردن

پس ماچه کارهایی بایدانجام دهیم که برشادی دانش آموزان بیافزاییم وحوادث واتفاقاتی راازقبیل دعواوزمین خوردن باتوجه به فضای کوچک مدرسه به حداقل برسانیم وبرنامه های فرهنگی وتفریحی متنوعی ایجادکنیم.

  • ۱-۲مصاحبه:
  • بایکی ازدبیران آموزشگاه که ۲۰سال سابقه آموزشی داشت صحبت نمودم ایشان شادابی بچه هارادرآموزشگاه ومدرسه برگرفته ازشادابی معلمان ومدیر ومعاون آموزشگاه می دانستند واذعان داشتندفضایی که امروزه بعضی ازمدارس واقعادارندبخصوص کوچک بودن صحن آموزشگاه وکمبودامکانات باعث شده که بچه ها نتواننددرساعت استراحت کلاسی شادباشندوانرژی های مازادخودراتخلیه نمایندوروی بیاورندبه دعواوکشتی گرفتن ویابازی باسنگ وهل دادن همدیگر(رجوع شودبه تصاویربالا)وبایدکاری کنیم که شادی آنهابه صورت هدف داروبابرنامهگذرانده شود.
  • الف- مدیرآموزشگاه درمجتمع اظهارداشتندکه ساعت استراحت کلاسی برای ماحکم یک کابوس راپیداکرده است وهرساعت آن که به سلامت می گذردنفس راحتی می کشیم وخداراشکر می کنیم ایشان می گویدکه ازطرفی نمی شودجلوی جنب جوش بچه هاراگرفت وازطرفی دیگراین فضاهای کوچک نسبت به دانش آموزان وداشتن پله هادرمحوطه زمینه درگیری وخشونت بین بچه هارابه وجود می آورد
  • ب-یکی ازاولیای دانش آموزان به نام آقای امیرزاده که همان روزبه مدرسه مراجعه نموده بودنددرتکمیل صحبت های مدیرمحترم آموزشگاه گفتندکه ای کاش آموزش پرورش درساختن مدارس به مجموعه ای ازعوامل ازجمله به نیازهای جسمی وروحی بچه هابیشترتوجه می کردومحوطه های بزرگ تری می ساخت ویا یک برنامه ای خاص درساعت استراحت بچه هاترتیب می دادتاانرژی بچه هاتخلیه شودیابیشترمنجربه شادی بچه هاگردد.
  • ج-دانش آموز-یکی ازدانش آموزان کلاس دوم به نام آقای احمدعاشوری بیان می داردکه درساعت استراحت کلاسی اکثراوقات بازی می کنند ویاخوراکی های خودرامی خورندوگاهی هم بابچه هادعوامی کنندوبعضی وقت هابابچه هادوستی کوتاه مدتی رادارنداین دانش آموزکه ازهمان دانش آموزان پرجنب جوش می باشدمی گویدکه معمولادردعواهابیشترمواقع کتک زیادی رانوش جان می کنم.

گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید گزارش عملکرد معاون آموزشی مدارس را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1