پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

نکته ای پیرامون نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی

نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابی تحت عنوان  چگونگی ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری  با فرمت ورد و قابل ویرایش و در ۳۰ صفحه

بانک فایل پژوهشی معلمان تخصصی ترین گروه موجود در اینترنت گزارش تخصصی  خود را به بهترین شکل ممکن ارائه داده است..در این مورد تیم تخصصی ما به همراه نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم پنج نمونه پیشنهاد و راهکار ارزشیابی را برای شما عزیزان به صورت رایگان قرار داده است.تیم تخصصی ما اصالت نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم را تایید و همه محتویات آن را بر مبنای آخرین بخشنامه های آموزش و پرورش می داند.بانک فایل پژوهشی معلمان: گزارش تخصصی

 

سرفصلهای موجود در نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم به قرار زیر است :

عنوان مطلب پیرامون قضیه  ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

سرآغاز سخن پیرامون قضیه  ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

دیباچه پیرامون قضیه ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

درک مشکل پیرامون قضیه  ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

بیان شرایط حاضر پیرامون قضیه  ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

تنظیم و جمع نمودن منابع پیرامون قضیه  ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

مطالعه و بررسی اطلاعات پیرامون قضیه ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

بحث پیرامون حل مشکل دررابطه با  ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

وضعیت ثانویه پس از حل مشکلات  ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

بررسی بیشتر در رابطه با ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

ارائه مستندات پیرامون ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

پیش بینی نتایج در مورد ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

راهکارها پیرامون قضیه ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

رفرنس و منبع مورد استفاده ایجاد تعامل بیشتر بین همکاران با ایجاد روحیه همدلی و همکاری

توصیف وضعیت مطلوب (شواهد ۲ )

راه حل هایی را که انتخاب کرده بودیم در مدت زمانی که از سال تحصیلی باقی مانده بود اجرا نمودیم تمامی راه حل ها قابلیت اجرایی داشتند. زمانی که همکاران متوجه صداقت ودرستی تعامل بنده  شدند آرام آرام در نحوه برخوردشان تغییرات ایجاد کردند نگاه هاس سنگین گذشته وجود نداشت.از اینکه بخشنامه ها و دوره های ضمن خدمت را به موقع اطلاع رسانی می کردم مورد تقدیر و تشکر قرار می گرفتم و باعث تعامل بهتری می شد . درک واقعی همکار در شرایط مختلف عامل مهمی در بهبود روابط و تغییر دیدگاه نسبت به شورای معلمان گردید زمانی که مشکلی به وجود می آمد و بنده با کمال میل اداره کلاس یا هر موردی که مشکل را برطرف میکرد را قبول میکردم ،در برخورد های بعدی مشاهد ه می کردم که همکار با چه تواضع و احترام خالصانه ای برخورد می نمود. واین موارد منجر به این شد بتوانم ارتباط مثبت و اثرگذاری را د اشته باشم و ذهنیت همکاران را نسبت به نگرش منفی آنان نسبت به شورای معلمان تغییر بدهم .

 

ضرورت برقراری روابط انسانی در آموزشگاه   

چنانکه  بیان گردید فقدان آگاهی از شیوه های صحیح برقراری  ارتباط سبب می شود که انسان ها در محیط های مختلف یکدیگر را به درستی درک ننمایند و این خود عامل اصلی بروز اختلاف  در بین آنان می گردد . چنانکه برخی صاحب نظران معتقدند تمامی مشکلات جهانی بدلیل ناتوانی انسان ها در ایجاد ارتباط با یک دیگر است . بررسی وضعیت موجود از نظر مدیریتی در مدارس ما نشان می دهد  که ملاک های عمده مدیریت در برخورد با مسائل و مشکلات «باید های »اداری است . یعنی در روابط انسانی  و رعایت جوانب انسانی کار و بطور کلی ایجاد محیط آموزشی کاستی های زیادی وجود  دارد به عبارتی دیگر می توان گفت مدیران آموزشگاه ها غالباً  گرفتار مسائل جزئی اداری هستند و فرصت پرداخت به امر اصلی یعنی آموزش و پرورش و جوانب حساس و پیچیده آن را ندارند . از این رو سرمایه گذاری در راستای مساعد ساختن محیط تربیتی و ایجاد شرایطی که معلم را به کار خود دل گرم کند و طراحی و اجرای برنامه های مناسب جهت حل مشکلات مربوط به آنان امری اساسی است . به عقیده صاحب نظران مشکلات حاد معلمان در محیط کار اثر سوئی بر کیفیت آموزشی در مدارس کشور می گذارد زیرا حفط و نگهداری معلمان ، مستلزم ایجاد شرایط مطلوبی است  که به عمل کرد رضایت بخش معلمان منتهی می گردد . به هر حال ،مدیران از این مسئله    غافل هستند که غالباً رفتار را افراد و گروهایی مورد ارز یابی قرار می دهند  و از جمله کسانی که مستقیما ً با مدیران سر و کار دارند معلمان هستند .

فرایند برقراری ، حفظ و گسترش رابطه قرار ، پویا و دو جانبه بین اعضای سازمانهای آموزشی که با تأمین نیاز ها ی منطقی و روانی فرد و گروه سبب تفاهم ، احساس رضایت و سود مندی متقابل و بوجود آمدن زمینه های انگیزش ،رشد و تحصیل در نیل به اهداف عالیه آموزش و پرورش می شود . بنا بر تعریف فوق بر مدیریت مدرسه و بعنوان مسئول آن فرض است که اگر در محیط کاری بین او و همکارانش یا او و دانش آموزانش یا بین همکاران و دانش آموزان رابطه دو جانبه زنده و با هدف سازندگی وجود ندارد این رابطه را به وجود آورد و یا این که میزان ارتباط محدودیت است آنرا توسعه بخشد . در عین حال این رابطه باید برای طرفین قابل استفاده و سود بخش باشد ، رابطه انسانی مطلوب منجر به تأمین نیاز های اجتماعی و روانی طرفین می شود . روابط انسانی در مدرسه موجب زمینه های  انگیزش و رشد را در سایر عوامل انسانی آن ایجاد و تقویت می نماید و تمام این حالات زمینه ساز بهبود و ارتقای روحیه افراد می گردند که خود میل به کار و تلاش در بین معلمان و دانش آموزان را افزایش می دهند و نهایتاً منجر به پرورش حسن مسئولیت پذیری ، مشارکت و فعالیت پمره بخش فرد در راه انجام وظایف محوله می گردد . روابط انسانی در مدرسه صرفاً ارتبا ط ظاهری در محیط آموزشی نیست . روابط انسانی دوست داشتن  واقعی انسانها ست . و فراتر از ارتباطات مادی و جسمی است . معلمان ، دانش اموزان و حتی اولیاء دانش آموزان در زندگی فردی و اجتماعی خویش  با مشکلاتی  روبرو می شوند که ممکن است تا حدودی زندگی شغلی و تحصیلی آنها را مختل نماید . گاهی اوقات با اندکی ملاحظه و توجه  می تواند مشکل  دانش آموز یا معلم را حل نمود . چه بسا مدیرانی که در این شرایط توقعات و خواسته ها ی بیشتری را مطرح می کنند و حتی فرد را به بی کفایتی و کوتاهی متهم  می کنند اینان به جای بررسی مشکل و و ارائه راه حل مناسب خود فرد را محکوم می نماید  و بر مشکلات او می افزاید . ذکر این نکته مهم و ضروری است که هدف روابط انسانی این که  ضمن ارضای نیاز ها ی اعضاء سازمان ، اهداف سازمان نیز تحقق یابد یعنی برای آن که  سازمانی در دستیابی به اهدافش موفق شود باید به کارکنانش کمک کند که به نیاز های خود دست یابند  . تحقیقات نشان می دهد که وجود روابط انسانی در سازمان امکان تحقق اهداف  سازمان را تسهیل  می نماید .نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم به همراه پنج نمونه رایگان پیشنهاد کوتاه و راهکار ارزشیابیشما عزیزان می توانید نمونه گزارش تخصصی مدیران متوسطه دوم را به همراه اشانتیون ویژه پنج نمونه راهکار و پیشنهاد کوتاه ارزشیابی از این بخش دانلود نمایید.

۳۰,۰۰۰ ریال – خرید
موضوع :,
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.
1