پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

ابتکارات فردی و حرفه ای اول ابتدایی یادگیری ریاضی در شناسایی از استفاده علامت کمتر وبیشتری

30,000 ریال
خرید محصول

ابتکارات فردی و حرفه ای معلم اول ابتدایی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس ریاضی به کمک ابزار

30,000 ریال
خرید محصول

ابتکارات فردی و حرفه ای آموزگار اول ابتدایی بهبود مهارت اجتماعى مدیریت خشم در دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول