پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی معاون آموزشی متوسطه دوم با موضوع بهبود بخشیدن فعالیت های ارتباطی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون آموزشی متوسطه اول با موضوع تشکیل جلسات والدین

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون آموزشی با موضوع چگونه توانستم تاثیرات منفی  شبکه های ماهواره ای و دنیای مجازی را در بین دانش آموزان دختر متوسطه اول کاهش دهم؟

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاونین آموزشی با موضوع چگونه توانستم در سمت معاون آموزشی استرس همکاران را هنگام کار کاهش دهم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون آموزشی دبیرستان با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به تفکر قبل از انجام کارهایشان ترغیب کنم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون آموزشی مقطع دبستان با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان باهوشم را با قوانین مدرسه آشنا سازم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون آموزشی متوسطه اول با موضوع مقاوم سازی دانش آموزان دوره متوسطه اول نسبت به آسیب های اجتماعی (مانند ایدز و اعتیاد) ازراه آگاهی بخشی

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون آموزشی مقطع متوسطه با موضوع چگونه وضعیت انضباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را بهبود بخشیدم

35,000 ریال
خرید محصول

نمونه اقدام پژوهی معاون آموزشی ابتدایی با موضوع چگونه توانستم مشکل پرخاشگری دانش آموز احمد را در آموزشگاه کنترل کنم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون آموزشی مقطع ابتدایی با موضوع چگونه توانستم با تجمیع راهکارهای آموزشی افت تحصیلی امیر علی را برطرف نمایم

40,000 ریال
خرید محصول