پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر زبان خارجی چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر انگلیسی متوسطه دوم چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس زبان

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر زبان متوسطه دوم چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس زبان

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی متوسطه دوم چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس زبان

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر انگلیسی متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس زبان

50,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر زبان متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس زبان

50,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس زبان

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی با موضوع مهارت دانش آموزان متوسطه در اجرای role play

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیران زبان انگلیسی با موضوع کنترل رفتار های پرخاشگرانه دانش آموزان کلاس

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر زبان انگلیسی با موضوع بالا بردن باز خورد ساعت زبان انگلیسی برای دانش آموزان

35,000 ریال
خرید محصول