پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر آمادگی دفاعی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر شیمی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر جغرافیا افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر علوم اجتماعی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر مطالعات اجتماعی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر کار و فناوری افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر اخلاق حرفه ای افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر کاربرد فناوری های نوین افزایش بهره وری علمی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر الزامات محیط کار افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر جریان شناسی اندیشه های معاصر ایران افزایش بهره وری علمی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول