پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر مدیریت خانواده و سبک زندگی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر تفکر و سبک زندگی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تفکر و سبک زندگی کم توان ذهنی متوسطه اول

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر مدیریت خانواده و سبک زندگی افزایش سطح علمی در درس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تفکر و سواد رسانه ای افزایش سطح علمی در درس تفکر

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر تفکر و سبک زندگی افزایش سطح علمی در درس تفکر

30,000 ریال
خرید محصول