پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر جغرافیا افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیای ایران افزایش سطح علمی در درس جغرافیا

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا افزایش سطح علمی در درس جغرافیا

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا تاثیر اردو آموزشی تفریحی بر یادگیری درس جغرافیا

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر جغرافیا علاقه مند نمودن دانش آموزانم با روش های نوین تدریس به درس جغرافیا

30,000 ریال
خرید محصول