پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر ریاضی و آمار افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر حسابان افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر هندسه افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر ریاضی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه آموزشی دبیر متوسطه اول افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی کم توان ذهنی متوسطه دوم افزایش سطح علمی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر کاربرد ریاضی در خیاطی متوسطه دوم کم توان ذهنی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی کم توان ذهنی متوسطه اول افزایش سطح علمی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضی و آمار افزایش سطح علمی در درس ریاضی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر ریاضیات گسسته افزایش سطح علمی در درس ریاضی

30,000 ریال
خرید محصول