پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر علوم تجربی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه آموزشی دبیر دبیرستان افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی و بهداشت کم توان ذهنی متوسطه اول

30,000 ریال
خرید محصول

متصدی آزمایشگاه علوم تجربی افزایش سطح علمی در درس علوم تجربی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی افزایش سطح علمی در درس علوم

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر دبیر علوم تجربی ابتکار در کاربرد آموخته های درس علوم را در زندگی روزمره

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی خلاقیت در افزایش مهارت های زندگی در درس علوم

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر علوم تجربی خلاقیت در جذاب نمودن آزمایشات درس علوم برای دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول