پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی دبیر علوم اجتماعی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات آموزشی دبیر مطالعات اجتماعی افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر مطالعات اجتماعی متوسطه دوم کم توان ذهنی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر مطالعات اجتماعی افزایش سطح علمی در درس مطالعات

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب برتر دبیر مطالعات اجتماعی خلاقیت در کاهش سوء استفاده از آسیب های فضای مجازی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر دبیر مطالعات اجتماعی راهکارهای اثربخشی پرسش شفاهی درس مطالعات اجتماعی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر مطالعات اجتماعی چگونه می توانیم با ایجاد فکر و اندیشه در کودکانمان به راه حلی برای پیشگیری وکاهش آسیبهای اجتماعی دست یابیم؟

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برترسنجش و ارزشیابی دبیر مطالعات اجتماعی تقویت هویت اسلامی در دانش آموزان در درس مطالعات و علوم اجتماعی

30,000 ریال
خرید محصول