پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی هنرآموز نمایش افزایش سطح علمی در درس نمایش

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی هنرآموز سینما افزایش سطح علمی در درس سینما

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی هنرآموز تولید برنامه های تلویزیونی افزایش سطح علمی در درس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی هنرآموز انیمیشن افزایش سطح علمی در درس انیمیشن

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی هنرآموز نمایش در قالب نمونه های مختلف ابتکارات فردی و حرفه ای

30,000 ریال
خرید محصول