پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

نمونه کارهای جشنواره خوارزمی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان

50,000 ریال
خرید محصول

طرح های پیشنهادی جشنواره خوارزمی بررسی تاثیر آموزش راهبردهای مطالعه و یادگیری بویژه راهبردهای شناختی و فراشناختی در میزان یادگیری درسی و پیشرفت تحصیلی

50,000 ریال
خرید محصول

سایت جشنواره ی خوارزمی مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

50,000 ریال
خرید محصول

ایده برای جشنواره خوارزمی مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

50,000 ریال
خرید محصول

موضوعات جشنواره خوارزمی دانش آموزان متوسطه عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع متوسطه

50,000 ریال
خرید محصول

طرح های جشنواره خوارزمی دانش آموزی نقش حساس و خطیری که خانواده ها و مربیان در هدایت و تربیت نوجوانان

50,000 ریال
خرید محصول

نمونه طرح های جشنواره نوجوان خوارزمی شناسایی شاخص‌های پیش‌بینی کننده اختلالات یادگیری در سنین قبل از ورود به مدرسه

50,000 ریال
خرید محصول

موضوعات جشنواره نوجوان خوارزمی شناسایی راههای بهبود کیفیت مدیریت دبیران و مدیران مدارس متوسطه

50,000 ریال
خرید محصول

جشنواره خوارزمی ۹۸- ۱۳۹۷ شناخت و بررسی نیازهای آموزشی مدیران مدارس متوسطه در ارتباط با دانش آموزان

50,000 ریال
خرید محصول

جشنواره خوارزمی ۹۸- ۹۷ بررسی عامل اختلاف خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان

50,000 ریال
خرید محصول