پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

درس پژوهی ویژگی های فلزات علوم پایه ششم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

40,000 ریال
خرید محصول

درس پژوهی آتش فشان پایه ششم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

40,000 ریال
خرید محصول

درس پژوهی جمع آوری ونمایش داده ها پایه ششم به صورت کامل و آماده با فصل بندی دقیق و تکمیل

40,000 ریال
خرید محصول

گزارش درس پژوهی کلاس ششم ساده کردن کسر به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت

40,000 ریال
خرید محصول

گزارش درس پژوهی پایه ششم آمار به صورت کامل و آماده دقیق ترین نمونه موجود.

40,000 ریال
خرید محصول

گزارش درس پژوهی ششم ابتدایی آموزش احتمال تجربی و ریاضی به صورت کامل و آماده بهترین نمونه موجود.

40,000 ریال
خرید محصول

گزارش درس پژوهی ششم دبستان تقریب زدن بهترین نمونه موجود.

40,000 ریال
خرید محصول

درس پژوهی آماده ششم ابتدایی روش حل مسأله به صورت کامل و آماده فصل بندی دقیق

40,000 ریال
خرید محصول

درس پژوهی آماده ششم دبستان کسر و عدد مخلوط به صورت کامل و آماده فصل بندی کامل

40,000 ریال
خرید محصول

درس پژوهی آماده کلاس ششم ابتدایی زاویه ها وانواع آن به صورت کامل با گزارش دقیق

40,000 ریال
خرید محصول