پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

روایت پژوهی بهبود مشکلات جنسی ناشی از خود ارضایی در دانش آموز به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی تاثیر بر دانش آموزان با استفاده از هوش هیجانی و هوش عاطفی به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی برطرف نمودن اختلالات رفتاری دانش آموز به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی  آموزش مفهوم هرم غذایی مفید به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی ترغیب دانش آموزان کم توان ذهنی به استفاده از تغذیه مفید به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی برطرف نمودن مشکل سرقت و دزدی در دانش آموز به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی بهبود اختلالات جنسی دانش آموزان و حل مشکلات دوستی با جنس مخالف به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی بررسی و حل مشکل پرخاشگری در دانش آموز به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی تعمیم و گسترش آموزه های تربیتی مدارس با زندگی به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول

روایت پژوهی گسترش امانت داری در میان دانش آموزان به همراه کد گزاری

40,000 ریال
خرید محصول