پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

طرح درس راز موفقیت بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس پاداش بزرگ بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس هدیه های آسمانی بر اساس برنامه درسی ملی درس دانش آموز نمونه پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس آداب زندگی بر اساس برنامه درس ملی کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس سوره الرحمن، واقعه پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس قرآن بر اساس برنامه درسی ملی درس کل امری بما کیب رهین پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس سوره الرحمن بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس آموزش سوره قاف بر اساس برنامه درس ملی کتاب قرآن پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس نقاشی با رایانه بر اساس برنامه درس ملی کتاب فناوری پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول

طرح درس فناوری بر اساس برنامه درسی ملی درس آشنایی با شبکه ملی مدارس ایران پایه ششم ابتدایی  

15,000 ریال
خرید محصول