پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

راهکارهای کنترل و کاهش آسیب های فضای مجازی در فرایند تربیت و آموزش دانش آموزان

50,000 ریال
خرید محصول

روش های نوین ارتقاء مهارت های فرزند پروری والدین با توجه به نقش فضای مجازی

50,000 ریال
خرید محصول

تبیین نقش درس پژوهی در فرایند یاد دهی و یادگیری

50,000 ریال
خرید محصول

بررسی اثر روش های یادگیری سازگار با مغز بر فرایند یادگیری دانش آموزان

50,000 ریال
خرید محصول

تبیین راهبردهای سند تحول بنیادین در خصوص ساحت های ششگانه تربیتی

50,000 ریال
خرید محصول

آموزش ماهیت علم

50,000 ریال
خرید محصول

توسعه پایدار در آموزش علوم تجربی

50,000 ریال
خرید محصول

فناوری های نوین و آموزش علوم تجربی

50,000 ریال
خرید محصول

راهبردهای تدریس موثر علوم تجربی

50,000 ریال
خرید محصول

تجارب پژوهشی معلمان در آموزش علوم تجربی

50,000 ریال
خرید محصول