پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

بررسی نقش آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی در دوران هشت سال دفاع مقدس

50,000 ریال
خرید محصول

بررسی میزان شیوع رفتار های پر خطر در بین دانش آموزان دوره متوسطه استان خراسان جنوبی

50,000 ریال
خرید محصول

بررسی نقش پژوهش های گروهی ( اقدام پژوهی و درس پژوهی ) بر ارتقای شایستگی های معلمان مدارس استان خراسان جنوبی

50,000 ریال
خرید محصول

شورای آموزش و پرورش سند تحول مدرسه با نشاط

50,000 ریال
خرید محصول

شورای آموزش و پرورش سبک زندگی ایرانی و اسلامی

50,000 ریال
خرید محصول

شورای آموزش و پرورش اقتصاد آموزش و پرورش

50,000 ریال
خرید محصول

شورای آموزش و پرورش مشارکت سازمان ها نهاد ها و سمن ها

50,000 ریال
خرید محصول

شورای آموزش و پرورش رسانه و ترویج فرهنگ مشارکت

50,000 ریال
خرید محصول

شورای آموزش و پرورش مهارت آموزی

50,000 ریال
خرید محصول

شورای آموزش و پرورش عدالت آموزشی و پرورشی

50,000 ریال
خرید محصول