پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

نمونه سوالات ضمن خدمت منشور حقوق شهروندی

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت آموزش و پرورش و اقتصاد مقاومتی

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت بهبود مدیریت سازمانی با دقت کامل و آپدیت روزانه

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت مهارت های عمومی تربیت بدنی با دقت کامل و آپدیت روزانه

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت روانشناسی تفاوت های فردی با دقت کامل و آپدیت روزانه

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت درس پژوهی با دقت کامل و آپدیت روزانه

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت برنامه ریزی آموزشی با دقت کامل و آپدیت روزانه

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت اصول طراحی آموزشی با دقت کامل و آپدیت روزانه

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت طرح طبقه بندی مشاغل با دقت کامل و آپدیت روزانه

49,000 ریال
خرید محصول

نمونه سوالات ضمن خدمت روش ها و فنون تدریس با دقت کامل و آپدیت روزانه

49,000 ریال
خرید محصول