پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

کنش پژوهی کلاس ششم افزایش کیفیت آموزشی و درس دانش آموزان به کمک مدیریت تماشای تلویزیون با همکاری اولیاء

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی ششم دبستان بر طرف کردن مشکلات روحی،پرخاشگری و زورگویی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی ششم ابتدایی کنترل رفتار دانش آموز پیش فعال بوسیله تفکر خلاقانه و مدیریت رفتار

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کلاس ششم دبستان تشویق دانش آموزان به خواندن قرآن

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی پایه ششم دبستان بهبود دیکته نویسی در دانش آموز کم توان ذهنی پایه ششم ابتدایی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی معلم ششم دبستان چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی آموزگار ششم دبستان چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کلاس ششم ابتدایی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی پایه ششم ابتدایی علاقه مند کردن دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی به کارگروهی یا همیاری درکلاس

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی معلم ششم ابتدایی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاس

30,000 ریال
خرید محصول