پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

کنش پژوهی فردی دبیر ریاضی نهادینه کردن علاقه دانش آموزان به درس ریاضی به کمک ارائه راهکار های جذاب و دانش آموز محور

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی درس ریاضی ریشه یابی علت عدم علاقه دانش آموزان به درس ریاضی و مبادرت به حل آن

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی فردی کارورزی ریاضی علاقه مند نمودن دانش آموزان به ریاضیات به کمک روش های نوین تدریس (اکتشافی و فعال )

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ ریاضی علاقه مند کردن دانش آموزان مدرسه به درس ریاضی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر ریاضی مرتفع ساختن مشکلات رفتاری دانش آموزان در ساعت ریاضی با استفاده از روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر ریاضی کاهش اضطراب و نگرانی در یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی دبیر ریاضی علاقه مند کردن دانش آموزانم با فعالیت های تکمیلی به رسم هندسی

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی ریاضی پیدا کردن انگیزه تلاش در کلاس ریاضی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی ریاضی بررسی چالش های تدریس درس ریاضیات دوره متوسطه

30,000 ریال
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی دبیر ریاضی کاهش اضطراب دانش آموزپایه سوم راهنمایی در ساعت ریاضی

30,000 ریال
خرید محصول