پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

نمونه کنش پژوهی زیست شناسی بهبود یادگیری و محفوظات اصطلاحات زیست شناسی در دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی زیست شناسی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زیست شناسی با جذاب سازی کلاس و منسوخ نمودن روش های تدریس سنتی

30,000 ریال
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی دبیر زیست شناسی علاقه مند نمودن دانش اموزان به درس زیست شناسی به کمک آموزش دانش آموز محور مبتنی بر نیاز

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی دبیر زیست افزایش توانایی دانش آموزان در حفظ اصطلاحات زیست شناسی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی دبیر زیست تاثیر طرح همیار معلم بر دانش آموزان دبیرستان

30,000 ریال
خرید محصول