پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

کنش پژوهی فردی دبیر عربی علاقه مند کردن دانش آموزان آموزشگاه به درس عربی

3000 تومان
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ عربی علاقه مند کردن دانش آموزان متوسطه (دوره اول) به درس قرآن

3000 تومان
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر عربی از بین بردن افت تحصیلی در دانش آموز پایه هشتم

3000 تومان
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر عربی جذاب شدن درس عربی با تلفیق هنر

3000 تومان
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی دبیر عربی ممانعت از افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی

3000 تومان
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی عربی بررسی دلایل افت تحصیلی در درس عربی سوم راهنمایی

3000 تومان
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی دبیر عربی جذب دانش اموزان به نماز و فرائض دینی

3000 تومان
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی دبیر عربی افزایش نمرات درس عربی سال دوم دانش آموزان مدرسه

3000 تومان
خرید محصول

کنش پژوهی دبیر عربی علاقه مند کردن دانش آموزان به حفظ جزء سی ام قرآن

3000 تومان
خرید محصول