پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر علوم اجتماعی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس به کم روش های فعال تدریس و مشارکت دانش آموزان در کار گروهی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی فردی دبیر علوم اجتماعی ایجاد نشاط در دانش آموزان با جذاب نمودن کلاس

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ علوم اجتماعی نهادینه کردن علاقه مندی دانش آموزان به درس مطالعات اجتماعی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر علوم اجتماعی تقویت هویت ملی-اسلامی دانش آموزان با بکارگیری از آیات قرآنی و منشور حقوق بشر کورش در درس مطالعات اجتماعی

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی علوم اجتماعی حل مشکل افسردگی دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی علوم اجتماعی تشویق دانش آموزان به تحقیق و پژوهش در درس مطالعات اجتماعی و دروس دیگر

30,000 ریال
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی کمک به دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعی برای در درس خواندن

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی دبیر علوم اجتماعی بهبود انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی دبیر علوم اجتماعی علاقه مند کردن دانش آموزان به درس تعلیمات اجتماعی

30,000 ریال
خرید محصول