پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

نمونه کنش پژوهی علوم تجربی تشویق دانش آموزان آموزشگاه به درس علوم تجربی و کار گروهی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر علوم تجربی تشویق دانش آموزان آموزشگاه به درس علوم تجربی و کار گروهی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی دبیر علوم تجربی جذاب نمودن کلاس درس علوم تجربی برای فراگیران

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی دبیر علوم تجربی بر طرف کردن اضطراب و دلهره دانش آموزان در درس علوم تجربی

30,000 ریال
خرید محصول