پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

نمونه کنش پژوهی علوم تجربی تشویق دانش آموزان آموزشگاه به درس علوم تجربی و کار گروهی

3000 تومان
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر علوم تجربی تشویق دانش آموزان آموزشگاه به درس علوم تجربی و کار گروهی

3000 تومان
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی دبیر علوم تجربی جذاب نمودن کلاس درس علوم تجربی برای فراگیران

3000 تومان
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی دبیر علوم تجربی بر طرف کردن اضطراب و دلهره دانش آموزان در درس علوم تجربی

3000 تومان
خرید محصول