پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

کنش پژوهی درس کار و فناوری تشویق دانش آموزان به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ کار و فناوری جذاب کردن درس کار و فناوری برای دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر کار و فناوری کمک به دانش آموزان در انتخاب رشته تحصیلی

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ دبیر کار و فناوری برقرار کردن نظم و انضباط در ساعت تدریس کار و فناوری سال سوم راهنمایی

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی دبیر کار و فناوری جذاب کردن قسمت آشنایی با خودرو کتاب کار و فناوری سال سوم راهنمایی برای دانش آموزان با وسایل کمک آموزشی

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه کنش پژوهی کار و فناوری افزایش میزان فراگیری دانش اموزان در درس کار و فناوری با استفاده از کامپیوتر

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کار و فناوری ترغیب دانش آموزان به یادگیری درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

گزارش کنش پژوهی دبیر کار و فناوری کاهش اضطراب دانش آموز پایه سوم ساعت حرفه و فن

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی دبیر کار و فناوری افزایش میزان فراگیری دانش اموزان در درس کار وفن اوری با استفاده کامپیوتر

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی دبیران کار و فناوری تقویت رعایت بهداشت مدرسه در دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول