پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

نمونه کنش پژوهی کارورزی ۳ آموزگار چند پایه ابتدایی افزایش نقش والدین در موفقیت تحصیلی فرزندان

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی چند پایه ابتدایی کمک به پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی معلم چند پایه ابتدایی کاهش استرس دانش آموزان و جلب رضایت دانش آموزان ، اولیا و سایر همکاران

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی کارورزی آموزگار چند پایه ابتدایی بهبود خط نوشتاری دانش آموزان با استفاده از انواع فعالیت های جذاب

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی چند پایه دبستان بر طرف نمودن مشکل ناسازگاری دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی چند پایه ابتدایی چگونگی تقسیم فرصت یادگیری در کلاسهای چند پایه مقطع ابتدایی

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی معلم چند پایه دبستان بهبود مشکل ناخن جویدن و استرس در دانش آموزان

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی آموزگار چند پایه دبستان بر طرف کردن مشکل گوشه گیری

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی معلم چند پایه ابتدایی بر طرف کردن مشکل بی انضباطی و عدم تمرکز دانش آموز بیش فعال

30,000 ریال
خرید محصول

کنش پژوهی آموزگار چند پایه ابتدایی چگونگی علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه سبک زندگی شهدا

30,000 ریال
خرید محصول