پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع افزایش مشارکت دانش آموزان در فعالیت های مختلف مدرسه

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی با موضوع تربیت اخلاقی و رفتاری دانش آموزان

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی متوسطه اول با موضوع افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان دقیق و کامل

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معاون پرورشی متوسطه اول با موضوع چگونه توانستم آموزه های دینی را در دانش آموزان تقویت نمایم

40,000 ریال
خرید محصول