پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق گسترده با انتقال

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان درس ریاضی با موضوع نمایش کسر ها

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم دبستان درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع های فرایندی

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با اشکال هندسی

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه گیری طول

30,000 ریال
خرید محصول