پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت بهبود اخلاق و رفتار دانش آموزان توسط معلمان

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه تربیتی مربی بهداشت بهبود اخلاق و رفتار دانش آموزان توسط معلمان

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب برتر تربیتی مربی بهداشت رعایت مسایل بهداشتی و بیان مضرات میکروب و انتقال آلودگی از طریق مکیدن لوازم نوشتاری

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه تربیتی اجرای اقداماتی پیرامون طرح ملی نهضت حفظ قرآن کریم

30,000 ریال
خرید محصول

مقالات تجارب برتر تربیتی ترغیب دانش آموز با نقص کم توجهی و بیش فعالی به کلاس و درس

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه تجارب تربیتی شرکت اختیاری دانش آموزان در مراسم دعای توسل

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه تجربیات برتر معلمان برنامه آزمون های علمی عملی و مسابقات فرهنگی هنری و ورزشی

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر تدریس افزایش آگاهی اولیاء دانش آموزان درباره ادیان، مذاهب و فرقه های نوظهور

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه تجربه برتر تربیتی حل مشکل ارتباطی ناصحیح و غیراخلاقی در فضای خارج از مدرسه

30,000 ریال
خرید محصول

مقاله تجارب برتر تربیتی ایجاد زمینه های شرکت دانش آموزان در نماز اول وقت

30,000 ریال
خرید محصول