پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجارب برتر تربیتی دبیر شیمی افزایش سطح علمی بوسیله ی روش خلاقانه و فناوری اطلاعات

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر تدریس دبیر شیمی پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی شیمی به کمک فناوری اطلاعات it

30,000 ریال
خرید محصول

ابتکارات فردی و حرفه ای دبیر شیمی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های آزمایشگاه شیمی به کمک راهبرد خلاقانه

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر دبیر شیمی ترغیب دانش آموزان به شرکت در فعالیت های آزمایشگاه شیمی به کمک راهبرد خلاقانه

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی شیمی به کمک فناوری اطلاعات it

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی دبیر شیمی افزایش سطح علمی بوسیله ی روش خلاقانه و فناوری اطلاعات

30,000 ریال
خرید محصول