پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

ابتکارات فردی و حرفه ای معاون آموزشی ایجاد فضای آموزشی در یادگیری دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات برتر تدریس معاون آموزشی ابتکار در کاهش استرس همکاران در سمت معاون آموزشی

3000 تومان
خرید محصول

تجارب برتر تربیتی معاون آموزشی آموزش اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات برتر معاون آموزشی ایجاد فضای آموزشی در یادگیری دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی ابتکار در کاهش استرس همکاران در سمت معاون آموزشی

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون آموزشی آموزش اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال به دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول