پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجربیات آموزشی مشاور افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه آموزشی مشاور افزایش بهره وری علمی دانش آموزان با روش های نوین تدریس

30,000 ریال
خرید محصول

تجارب برتر تربیتی مشاور بهبود اخلاق و رفتار دانش آموزان توسط معلمان

30,000 ریال
خرید محصول

تجربه تربیتی مشاور بهبود اخلاق و رفتار دانش آموزان توسط معلمان

30,000 ریال
خرید محصول

ابتکارات فردی و حرفه ای مشاور حل مشکل اخلاقی و رفتاری دانش آموز به کمک ابتکارات خلاقانه

30,000 ریال
خرید محصول

تجربیات برتر تدریس مشاور خلاقیت در بهبود نقش تربیتی معلمان در جایگاه مشاور

30,000 ریال
خرید محصول