پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

تجارب برتر تربیتی معاون پرورشی ابتکار در جذب مشارکت اولیا در زمینه آموزشی پرورشی

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات برتر تدریس معاون پرورشی رفع مشکل بی نظمی و سرپیچی از فرمانهای گروه و قوانین مدرسه

3000 تومان
خرید محصول

ابتکارات فردی و حرفه ای معاون پرورشی ایجاد روحیه نوع دوستى ، نیکوکارى ، مهرورزى در دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات برتر معاون پرورشی ایجاد روحیه نوع دوستى ، نیکوکارى ، مهرورزى در دانش آموزان

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات سنجش و ارزشیابی معاون پرورشی رفع مشکل بی نظمی و سرپیچی از فرمانهای گروه و قوانین مدرسه

3000 تومان
خرید محصول

تجربیات برتر سنجش و ارزشیابی معاون پرورشی ابتکار در جذب مشارکت اولیا در زمینه آموزشی پرورشی

3000 تومان
خرید محصول