پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری کم توان ذهنی متوسطه اول چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی متصدی کارگاه نوآوری و کارآفرینی چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

متصدی کارگاه کارآفرینی و تولید چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر کارگاه کارآفرینی و تولید چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری چگونگی ارتقای سطح علمی دانش آموزان در درس کار و فناوری

30,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی معلم کار و فناوری راهنمایی با موضوع چگونه توانستم به کمک کامپیوتر و سایتهای اینترنتی آموزشی سطح علمی دانش آموزانم را در دروسی مثل کار و فناوری بالا ببرم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر کار و فناوری راهنمایی با موضوع چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو کتاب کار و فناوری سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی برای دانش آموزان جذاب کنم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی آموزگاران ششم ابتدایی با موضوع چگونه می توانم میزان فراگیری دانش اموزانم را در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی با استفاده از کامپیوتر افزایش دهم

30,000 ریال
خرید محصول

نمونه اقدام پژوهی دبیران کار و فناوری با موضوع چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس کار و فناوری ترغیب کنم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیران کار و فناوری با موضوع چگونه اضطراب دانش آموزپایه سوم را در ساعت کار و فناوری کاهش دادم

35,000 ریال
خرید محصول