پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

اقدام پژوهی دبیران ادبیات هفتم راهنمایی با موضوع چگونه توانستم رفتار های گستاخانه فایزه دانش آموز کلاس هفتم را اصلاح کنم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیران ادبیات دبیرستان با موضوع چگونه توانستم در درس ادبیات دانش آموزان بسیار ضعیف را وادار به پیشرفت کنم

35,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی درس ادبیات فارسی با موضوع چگونه اعتماد به نفس و خودباوری را در کلاس ادبیات در دانش آموزم نهادینه کردم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی برای دبیران ادبیات با موضوع چگونه توانستم بوسیله کار گروهی و آموزش های دانش آموز محور زمینه یاد گیری اثر بخش را در دانش آموزان برای فراگیری درس ادبیات فارسی فراهم آورم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی برای دبیر ادبیات فارسی با موضوع چگونه توانستم کاربرد و تجلی اخلاق را که از مباحث مهم ادبیات تعلیمی است به دانش آموزان آموزشگاه بیاموزم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی برای دبیر ادبیات با موضوع چگونه توانستم تاثیر طرح همیار معلم را بر دانش آموزان دبیرستان .. .

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی درس زبان فارسی با موضوع چگونه توانستم مشکلات دانش آموزم را درکلاس در درس زبان فارسی برطرف نمایم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی درس ادبیات با موضوع چگونه توانستم به کمک تکنیک های خلاقیت, وضعیت درس ادبیات دانش آموزان سال سوم راهنمایی را بهبود بخشم

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر ادبیات فارسی با موضوع چگونه مشکل دانش آموزان دهم انسانی در نوشتن انشا را حل کردم به گونه ایی که اکنون می توانند انشایی خواندنی بنویسند

40,000 ریال
خرید محصول

اقدام پژوهی دبیر ادبیات با موضوع چگونه توانستم دانش آموزان پایه دهم انسانی را به درس نگارش وانشا علاقمند نمایم

40,000 ریال
خرید محصول