پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع الگوها

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس پنجم درس ریاضی با موضوع مفهوم حجم

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه پنجم درس ریاضی با موضوع جمع ترکیبی اعداد

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه پنجم ابتدایی درس ریاضی با موضوع بخش پذیری

30,000 ریال
خرید محصول