پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

الگوی برتر تدریس پایه اول درس ریاضی با موضوع تفریق

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول دبستان درس ریاضی با موضوع تدریس عدد ۷

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس کلاس اول درس ریاضی با موضوع لوح سوم

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه اول ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش عدد ۸

30,000 ریال
خرید محصول

الگوی برتر تدریس پایه اول دبستان درس ریاضی با موضوع الگویابی

30,000 ریال
خرید محصول