پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان درس ریاضی با موضوع نمایش کسر ها

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم دبستان درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع های فرایندی

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با اشکال هندسی

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه گیری طول

3000 تومان
خرید محصول