پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق گسترده با انتقال

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم دبستان درس ریاضی با موضوع نمایش کسر ها

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم دبستان درس ریاضی با موضوع جمع و تفریق اعداد سه رقمی با انتقال

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع جمع های فرایندی

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم درس ریاضی با موضوع آشنایی با اشکال هندسی

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه دوم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اندازه گیری طول

30,000 ریال
خرید محصول

طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع تدریس ساعت و دقیقه

25,000 ریال
خرید محصول

طراحی آموزشی ریاضی پایه دوم ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع ضرب اعداد یک رقمی

25,000 ریال
خرید محصول

طراحی آموزشی ریاضی کلاس دوم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع شناخت شکل های هندسی

25,000 ریال
خرید محصول