پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع آموزش چهار ضلعی

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم دبستان درس ریاضی با موضوع رسم نیمساز

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع خواص مستطیل

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم درس ریاضی با موضوع آموزش مفهوم کسر

30,000 ریال
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه چهارم ابتدایی درس ریاضی با موضوع اعداد اعشاری

30,000 ریال
خرید محصول

طراحی آموزشی درس ریاضی کلاس چهارم برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر

25,000 ریال
خرید محصول

طراحی آموزشی درس ریاضی کلاس چهارم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع ضرب کسر ها

25,000 ریال
خرید محصول

طراحی آموزشی درس ریاضی پایه چهارم برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع تقسیم های غیر اساسی با باقیمانده

25,000 ریال
خرید محصول

طراحی آموزشی ریاضی کلاس چهارم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع تقسیم چند رقمی بر یک رقمی

25,000 ریال
خرید محصول

طراحی آموزشی درس ریاضی چهارم دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع تقسیم فرایندی

25,000 ریال
خرید محصول