پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول درس علوم با موضوع فایده گیاهان

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس کلاس اول ابتدایی درس علوم با موضوع رشد گیاهان

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه اول دبستان درس علوم با موضوع محیط اطراف ما

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه اول درس علوم با موضوع حرکت زندگی با کدام راحت تر است؟

3000 تومان
خرید محصول

سناریو و الگوی تدریس پایه اول ابتدایی درس علوم با موضوع آهنربا

3000 تومان
خرید محصول

طراحی آموزشی درس علوم کلاس اول دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع زمین خانه سنگی ما

2500 تومان
خرید محصول

طراحی آموزشی درس علوم کلاس اول ابتدایی برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع زندگی مورچه ها

2500 تومان
خرید محصول

طراحی آموزشی درس علوم پایه اول دبستان برای جشنواره معماری نوین تدریس با موضوع رشد گیاهان

2500 تومان
خرید محصول

معماری نوین تدریس کلاس اول ابتدایی بر اساس طراحی آموزشی درس علوم با موضوع محیط اطراف ما

2500 تومان
خرید محصول

معماری نوین تدریس کلاس اول بر اساس طراحی آموزشی درس علوم با موضوع حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟

2500 تومان
خرید محصول