پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

بانک فایل پژوهشی معلمان

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات

طرح کرامت پایه اول

طرح کرامت پایه اول طرح کرامت پایه اول واحد کار: نظم مهارت: انضباط اجتماعی هدف: ۱.آشنا شدن دانش آموزان با ایجاد نظم در زندگی شخصی و اجتماعی خویش. ۲.نهادینه شدن عادت به منظم بودن در رسیدن سریعتر و بهتر به اهداف دیگر.

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۸
ادامه مطلب

طرح کرامت پایه دوم

طرح کرامت پایه دوم طرح کرامت پایه دوم واحد کار: دوست خوب مهارت: ارتباطات اجتماعی هدف: ۱.دانش آموزان با ویژگی های یک دوست خوب آشنا می شوند. ۲.دانش آموزان یاد میگیرند با دوست خود مهربان باشند و بدرستی رفتار کنند.

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۸
ادامه مطلب

طرح کرامت پایه سوم

طرح کرامت پایه سوم طرح کرامت پایه سوم واحد کار: نماز و عبادت مهارت: نماز هدف: ۱.دانش آموزان یاد خواهند گرفت که در همه حال یاد خدا باشند و همواره به پرستش خدای یگانه بپردازند. ۲.دانش آموزان با علل و دلایل یادگیری نماز و اهمیت عبادت خداوند آشنا خواهند شد.

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ادامه مطلب

طرح کرامت پایه چهارم

طرح کرامت پایه چهارم طرح کرامت پایه چهارم واحد کار: حفظ اسرار مهارت: رازداری هدف: ۱.دانش آموزان خواهند کوشید در حفظ اسرار دیگران امانتدار خوبی باشند. ۲.دانش آموزان با حفظ اسرار دیگران و عدم فاش کردن آنها،دوستی محکمتری با اجتماع خواهند داشت.

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ادامه مطلب

طرح کرامت پایه پنجم

طرح کرامت پایه پنجم طرح کرامت پایه پنجم واحد کار: کمک گرفتن از خداوند مهارت: توکل هدف: ۱.دانش آموزان با فواید توکل کردن و یاری جستن از خداوند یکتا در تمامی شرایط آشنا خواهند شد. ۲.ایمان و صبر دانش اموزان در مسائل سخت زندگی و جوانب دیگر زندگی شخصی،با توکل به خداوند بیشتر خواهد شد.

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ادامه مطلب

طرح کرامت پایه ششم

طرح کرامت پایه ششم طرح کرامت پایه ششم واحد کار:ماه محرم مهارت:توسل به اهلبیت (ع) هدف: ۱.دانش آموزان دلایل عزاداری در ماه محرم را خواهند آموخت و هدف امام حسین (ع) و یارانش از واقعه عاشورا را خواهند فهمید. ۲.دانش آموزان با بخشی از اعتقادات مذهبی و آزادمرد بودن و فداکاری و ایثار در راه […]

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ادامه مطلب

طرح کرامت مدارس ابتدایی

طرح کرامت مدارس ابتدایی طرح کرامت مدارس ابتدایی طرح کرامت وسیله ای است که با هدف آگاه ساختن معلم ,اولیا و دانش آموزان از میزان یادگیری مهارتهای زندگی، تعیین نقاط قوت و ضعف مهارت های اخلاقی و بهبود کیفیت یادگیری روابط اجتماعی اجرامی شود. در واقع طرح کرامت پاسخی به چالش بزرگ تشکیلات امور تربیتی […]

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ادامه مطلب

طرح کرامت سوم ابتدایی

طرح کرامت سوم ابتدایی طرح کرامت سوم ابتدایی – واحد کار غذای حلال و حرام – مهارت حلال و حرام  

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ادامه مطلب

طرح کرامت چهارم ابتدایی

طرح کرامت چهارم ابتدایی طرح کرامت چهارم ابتدایی – واحد کار حجاب – مهارت عفت و حیا

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ادامه مطلب

طرح کرامت پنجم ابتدایی

طرح کرامت پنجم ابتدایی طرح کرامت پنجم ابتدایی – واحد کار کمک به نیازمندان – مهارت انفاق

دسته بندی : مقالات آموزشی
بازدید :
ارسال :۱۳۹۷/۰۸/۲۷
ادامه مطلب

سئو سایت